معلومات موثق از مقام‌های افغان می‌رسانند که ناتو در آیندۀ نزدیک، ۵۰ فروند چرخ‌بال جنگی را در اختیار نیروهای هوایی کشور قرار می‌دهد.

مسؤولان در ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که آقای غنی در سفرش به ولایت قندهار، دیدارهای جداگانه با مسؤولان ارتش داشته و پس از استماع معلومات و پیشنهادات سربازان، بریدملان و افسران قول‌اردوی ۲۰۵ اتل، از قربانی‌ها و تلاش‌های آنان تشکرکرده که با صداقت و جرئت تمام به‌خاطر دفاع از کشور مبارزۀ برحق می‌کنند.

رییس جمهور هم‌چنان به مسؤولان امنیتی و دفاعی دستور داده تا جهت ترفیع، امتیازات و حل سایر مشکل‌های سربازان، بریدملان و افسران،اقدام‌های لازم را انجام بدهند.

محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور با توجه به مشکل‌های نیروهای هوایی و زمینی گفته که ماموریت حمایت قاطع متعهد شده تا در آیندۀ نزدیک ۵۰ فروند چرخ‌بال را به نیروهای هوایی افغانستان بسپارد.

آقای غنی هم‌چنان بیان کرده که سایر مشکلات نیروهای امنیتی، دفاع و هوایی کشور نیز به گونۀ اساسی حل خواهد شد.

این درحالی‌ست که قوای هوایی کشور به شدت با کمبود چرخ‌بال‌های جنگی روبروست با وجود آن‌که تلاش‌های زیاد به خاطر جلب کمک‌های خارجی جهت خرید بال‌گرد به قوای هوایی کشور صورت گرفته‌است.

مقام‌های افغان به این باورند که استفاده از چرخ‌بال‌های جنگی یکی موثرترین وسیله در نبرد با تروریستان در افغانستان است که موجودیت آن در هر نبردی احساس می‌شود.