امرالله صالح، رییس جریان سیاسی زیر نام روند سبز افغانستان می‌گوید که از سیاست رییس اجراییه کشور در قبال علی احمد عثمانی، وزیر برکنارشدۀ وزارت انرژی و آب حمایت می‎‌کند و منتظر تصمیم وی می‌باشند.

این درحالی‌ست که روز گذشته، رییس جمهور کشور، علی احمد عثمانی را برکنار کرد که با واکنش، شریکش عبدالله عبدالله، رییس اجراییه کشور روبرو شده‌است.

پس از تصمیم غنی در پیوند به آقای عثمانی، رییس اجرایی کشور نیز به وزیربرکنارشدۀ وزارت انرژی و آب دستور داد تا زمانی‌که رییس جمهور از سفر چین برمی‌گردد، کارش را ادامه‌دهد.

در همین ارتباط، رییس پیشین امنیت ملی کشور می‌گوید که دولت فعلی، یک حکومت ایتلافی‌ است و هیچ‌کسی نمی‌تواند که از تعهدات صورت گرفته، سرپیچی نماید.

آقای صالح گفته این کار ارگ، وفاداری به تعهدات صورت گرفته نیست و روی این اصل، از ایستاده‌گی آقای عبدالله به‌خاطر عملی شدن تعهدات و پای‌بندی به محتویات این ایتلاف حمایت می‌نماییم.

رییس روند سبز افغانستان هشدار داده که اگر ارگ با سوء استفاده ازموقف بلندتر خویش در اداره عرصه را برای جناح تحت رهبری عبدالله تنگ بسازد و روی تعهدات خود، پا بگذارد، باید انتخابات بعدی زیر نظر ادارۀ موقت و بی‌طرف که هیچ یک از جناح‌های فعلی در آن سهم نداشته باشد، برگزار خواهد شد.

وی گفته‌است که به عنوان یکی اعضای کمپاین اصلاحات و هم‌گرایی منتظر خواهیم ماند که تشنج کنونی چه‌گونه حل خواهد شد و به حرف  اخر رهبری جناح ما در حکومت حرمت گذاشته و مطابق به آن اجراات و اقدام خواهیم نمود.