قزاقستان اعلام کرده که کشورش آماده‌‌است تا چرخ‌بال‌های قوایی هوایی  را ترمیم و نیروهای امنیتی افغانستان آموزش دهد.

این اظهارات از سوی بایسن گلدیف علی من، سفیر جدید قزاقستان برای افغانستان در دیدار با جنرال طارق‌شاه بهرامی، وزیر دفاع کشور بیان شده‌است.

وزارت دفاع ملی کشور می‌گوید که وزیر آن وزارت د رجریان چند ساعت گذشته با سفیر جدید قزاقستان دیدار کرده و هردو طرف روی روابط دوجانبه و وضعیت کشور صحبت کردند.

آقای بهرامی گفته که نیروهای امنیتی و دفاعی افغان در خط مقدم مبارزه علیه تروریزم بین‌المللی قرار داشته و در مقابل کسانی مبارزه می‌کنند که پابند به هیچ گونه قوانین انسانی و اسلامی نیستند.

وزیر دفاع کشور از کشورهای همسایۀ شمالی و به خصوص قزاقستان خواسته تا از دولت و قوای مسلح افغانستان در جهت استقرار صلح و ثبات درمنطقه، سهم شان را ادا نمایند.

در مقابل، سفیر جدید قزاقستان تاکید بر گشترس روابط دوجانبه کرده و افزوده که کشورش آماده‌است تا در بخش ترمیم چرخ‌بال‌های قوای هوایی و آموزش کاردهای مسلکی نظامی با افغانستان هم‌کاری نماید.

وی هم‌چنان خاطر نشان کرد که در صورتی‌که جانب افغانستان بخواهد، با در نظر داشت مسایل امنیتی، جهت انکشاف روابط اقتصادی بین دوکشور شرکت‌های تجارتی قزاقستان آماده سرمایه‌گذاری در افغانستان می‌باشند.