محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور پس از جنگ‌های شدید در ولایت غزنی، تصمیم گرفت تا سران نهادهای امنیتی به آن ولایت سفر نموده و وضعیت را بررسی نمایند.

کاخ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور عصر روز گذشته با مسؤولان ملکی و نظامی ولایت غزنی صحبت کرده‌است.

در خبرنامه آمده که والی غزنی با فرمان‌ده قول اردوی ۲۰۳ تندر، دربارۀ وضعیت آن ولایت به رییس جمهور معلومات داده و  مشکل‌ها و پیشنهادهای شان را با وی شریک ساخته‌اند.

رییس جمهور به والی غزنی اطمینان داده که مسالۀ امنیت همه ولایت‌ها و به خصوص غزنی در اولویت برنامه‌های حکومت قرار دارد.

آقای غنی به سران نهادهای امنیتی هم‌چنان دستور داده که به ولایت غزنی سفر نموده و وضعیت آن را ولایت را بررسی و در روشنایی آن، تصامیم لازم اتخاذ گردد.

به اساس اطلاعات ارگ، آقای غزنی به ادارۀ مستقل ارگان‌های محلی و نهادهای مربوط هدایت داد تا نظر به این‌که غزنی ا زجمله ولایت‌های درجه اول است باید امکانات ولایت درجه اول به آن فراهم گردد.

سر فرمان‌ده اعلی قوای مسلح هم‌چنان از مقام‌ها در ولایت غزنی خواست تا اولویت‌شان درجه بندی و برای انکشاف آن ولایت تلاش همه‌جانبه نمایند.

این درحالی‌ست که از اواخر هفتۀ گذشته تا به حال، غزنی در بدترین وضعیت امنیتی قرار دارد و دراین مدت، گروه طالبان دست کم بالای ۸ ولسوالی آن ولایت حمله‌ور شده‌اند.