جنرال مراد علی مراد، معین اسبق ارشد امنیتی وزارت امور داخله افغانستان به شدت از وضعیت بد پولیس ملی در کشور  و بی توجهی دولت در این بخش انتقاد می‌کند و می‌گوید نیروهای امنیتی درحال حاضر بدون غذا در شمار از ولایت‌ها می‌جنگند.

معین اسبق ارشد امنیتی وزارت امور داخله در نشست که منظور معرفی معین جدید آن وزارت برگزار شده بود، به مقام‌های امنیتی گفت که هرچه در توان دارید، به‌خاطر بهتر شدن وضعیت نیروهای پولیس انجام دهید؛ زیرا در حال حاضر آنان در بدترین وضعیت قرار دارند.

آقای مراد گفت که در شب گذشته، نیروهای پولیس شاهد شدیدترین حمله‌های هراس‌افگنانه در ولایت‌های فراه، ارزگان، دایکندی، غزنی و بغلان بوده‌اند که یک شمار زیاد شان نیز جان باخته‌اند.

این مقام‌ پیشین وزارت داخله می‌پذیرد که در طول ۱۰ ماۀ کارش به عنوان معین ارشد در آن وزارت، نتوانسته کارهای بنیادی را در بخش بهبود وضعیت اعاشه سربازان پولیس انجام دهدو می‌افزاید که ازین بابت شرم می‌کشد.

آقای مراد گفت که درحال حاضر نیروهای امنیتی در ولایت غزنی در برابر طالبان می‌جنگند که حتی نان ندارند و با شکم گرسنه می‌جنگند و از آن وزارت خواست تا توجۀ جدی را در این بخش در نظر بگیرد.

او هم‌چنان در مورد اتهام‌های وارده که گویا در وزارت داخله کدرهای مسلکی وجود ندارد، گفت، کسی که می‌گوید دراین وزارت کدر  وجود ندارد، جفا می‌کند، جفا می‌کند و آن وزارت پُر از کدرهای است که در در جریان چندماۀ گذشته کارکردهای خوبی داشته‌اند.

از سوی هم، اختر ابراهیمی، معین جدید ارشد امنیتی وزارت امور داخله می‌گوید که بهتر شدن وضعیت نیروهای پولیس در صدر اولویت‌های کاری‌اش قرار دارد.

او وعده سپرد که به زودی، کارهای را در بخش بهبود وضعیت سربازان پولیس انجام خواهد داد.

این درحالی‌ست که به تازه‌گی رییس جمهور غنی، مراد علی مراد، معین ارشد امنیتی وزارت داخله را از مقامش برکنار و اختر ابراهیمی را به جای وی تعیین کرده‌است.

هرچند، صبح ام‌روز، مسؤول مطبوعاتی وزارت امور داخله در صحبت با خبرگزاری خامه‌پرس گفت که جنرال مراد علی مراد به عنوان فرمان‌ده گارنیزیون کابل تعیین شده؛ اما جنرال طارق‌شاه بهرامی که در آن نشست سخن می‌زد، بیان کرد که به زودی آقای مراد به یک مقام جدید معرفی خواهد شد.