ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور به‌خاطر هم‌دردی با مردم فلسطین در نشست فوق‌العادۀ سران سازمان هم‌کاری کشورهای اسلامی، روز گذشته در ترکیه اشتراک کرده‌است.

ارگ با نشر خبرنامه‌یی گفته که آقای غنی در آن نشست گفت، در جریان هفته گذشته، افغان‌های زیادی نسبت به فلسطینی‌ها جان‌های شان‌را از دست داده‌اند. اما، من خود را مکلف دانستم تا در این نشست فوق‌العاده برای اظهار هم‌دردی و هم‌دلی هموطنانم با مردم فلسطین، اشتراک کنم.

رئیس جمهورغنی ادامه داده، به منظور رسیده‌گی به مسأله فلسطین و جستجوی راه‌های حل پای‌دار به منازعه بین اسرائیل و اعراب، باید کوشش‌های دوام‌دار و مستمر صورت گیرد.

رئیس‌جمهور غنی بیان‌داشت که رنج و درد مردم فلسطین، ما را به اینجا کشانیده است و آن‌ها از ما تنها هم‌دردی نمی‎خواهند؛ بلکه خواستار حمایت ما هستند تا زندگی با عزت شان برگردد.

آقای غنی افزوده که ما در یک برهۀ تراژید گردهم آمده‌ایم، زیرا غیرنظامیان فلسطینی به‌خاطر داشتن حقوق اساسی سیاسی و بشری می‌میرند و علاوه کرده که بی‌عدالتی که بر مردم فلسطین تحمیل می‌گردد تکرار خشونت و تبعیضی است که علیه یهودیان در قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم در اروپای شرقی و غربی صورت گرفته است.

رئیس‌جمهورغنی تصریح‌ نمود که اندازه و تداوم خشونت منجر به ایجاد بی‌پروایی شده و بی‌باوری نسبت به آینده و جهتی که جهان به سوی آن در حرکت است، بر شرایط حاضر سایه افکنده است.

وی افزود، خلای که بین ارزش‌های حقوق بشر و حقوق سیاسی، عدالت و انصاف خصوصا در جهان اسلام ایجاد شده؛ باعث افزایش بی‌اعتمادی به توانایی نهادهای بین‌المللی برای تحقق صلح و ثبات گردیده است.

رئیس‌جمهور گفت که ما با یک بحران تفاهم و همکاری مواجه هستیم که منتج به اتخاذ راه‌های حل باخت-باخت به جای راه‌های حل برد-برد می‌گردد.

رئیس جمهور کشور بر ایجاد چارچوب جهت دستیابی به ثبات سیاسی، ایجاد یک مکانیزم همکاری دولت با دولت میان کشورهای همسایه‌ که در آنها انگیزه شامل ‌شدن در جنگ‌های نیابتی و ایجاد قلمروهای نفوذ عوامل جنگ و منازعه وجود دارد، تأکید کرد.

رئیس‌جمهور محمداشرف غنی تصریح‌ داشت که باید از نمونه‎های موفق هم‌کاری منطقه‎یی از طریق توافق روی تقویت ظرفیت سازمان همکاری‎های اسلامی استفاده شود. وی سازمان مذکور را بستری برای بحث روی چالش‌های جمعی و میکانیزم صلح‌سازی بین کشورهای عضو عنوان کرد.

رئیس‌جمهورغنی خاطرنشان‌ساخت که باید برای تشریح اسلام به عنوان یک تمدن و فرهنگ عظیم برای نسل‌های جوان مسلمان، تصویر کلی ارایه شود و نیاز به گفت‌وگوی تمدن اسلامی با دیگر تمدن‌ها است.

رئیس‌جمهور افزود که ما در یک برهۀ تاریخی زندگی می‎کنیم که مملو از خطر و فرصت است و رهبری و مدیریت درست در چنین شرایطی می‌تواند باعث ایجاد تغییرات مثبت گردد.