مسؤولان در ریاست امنیت ملی افغانستان از بازداشت مسؤول جلب و جذب گروۀ داعش با هم‌کارش در عملیاتی در کابل خبر می‌دهند.

ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که منسوبین این ریاست، عبدالمهین، مسؤول جلب و جذب گروۀ داعش و صفی‌الله، هم‌کارش را از مربوطات حوزۀ یازدهم امنیتی شهر کابل بازداشت کرده‌است.

خبرنامه افزوده که افراد بازداشت شده به جرم شان اعتراف نموده و درحال حاضر در قید نیروهای امنیت ملی‌باشد.

ریاست امنیت ملی می‌گوید که افراد آنان زمانی، مسؤول جلب و جذب گروۀ داعش را بازداشت نموده که از فرمان‌ده شان مسؤولیت گرفته بود تا فامیل‌های گروه‌ داعش را از شهر جلال‌آباد به کابل آورده و سپس به جوزجان انتقال دهند.

به اساس خبرنامه، افراد داعش، این دستور را از عبدال‌ستار به اسم مستعار سیف‌الدین، عضو فعال گروه داعش در ولسوالی درزآب ولایت جوزجان گرفته بودند که قبل از رسیدن به هدف بازداشت گردیده‌اند.

این درحالی‌ست که با گذشت هروز روز فعالیت‌ گروه داعش در ولایت جوزجان افزایش می‌یابد و نیروهای امنیتی به این باورند که افراد داعش درحال سرازیر شدن در از سایر نقاط به این ولایت‌اند.

تا هنوز گروۀ داعش در این مورد اظهار نظر نکرده‌است.