ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید، محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور با داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه، وضعیت امنیتی ولایت فاریاب را مورد بررسی قرار داده‌است.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که رهبران حکومت وحدت ملی، از طریق نشست ویدیویی، با مسؤولان ملکی و نظامی ولایت فاریاب صحبت کرده‌اند.

رییس جمهور غنی به مسؤولان ملکی و نظامی ولایت فاریاب گفته که امنیت تمام ولایت‌ها و به خصوص ولایت فاریاب در اولویت‌های کاری حکومت قرار دارد.

آقای غنی هم‌چنان از مسؤولان ملکی و نظامی فاریاب خواسته تا مسایل مربوط خویش را اولویت‌بندی نموده و به‌خاطر به‌بود وضعیت امنیتی، اجتماعی و انکشافی آن ولایت، بیش‌تر از پیش تلاش نمایند.

سر فرمان‌ده اعلی قوای مسلح تاکید کرده که اجازه نمی‌دهد تا گروه‌های تروریستی به خصوص داعش، در این ولایت تحرکات داشته باشند و علاوه کرده که در این راستا، اقدام‌های عملی، روی دست می‌باشد.

از سوی‎‌هم، رییس اجرایی افغانستان گفته به اساس گزارش‌های امنیتی از ولایت فاریاب، باید اقدام‌ها و گام‌های عملی روی دست گرفته شود.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور درحالی با رییس جمهور، یک‌جا وضعیت امنیتی ولایت فاریاب را مورد بررسی قرار می‌دهد که وی چندین نشست ارگ را پس از تصمیم اخیر غنی در مورد توزیع شناس‌نامه‌های برقی، تحریم کرده بود.

به عنوان مثال، چندی قبل ارگ ریاست جمهوری نشستی را دربارۀ انتخابات برگزار کرده بود که در آن شماری از سران جهادی و احزاب سیاسی حضور داشته‌اند به غیر از رییس اجراییه افغانستان.