ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید، محمد اشرف غنی، رییس جمهور با بزرگان‌، علمای دینی و خانه‌واده‌های قربانیان افراد ملکی روی‌داد دشت‌ارچی قندز دیدار کرده‌است.

شاه حسین مرتضوی، سخن‌گوی رییس جمهور کشور می‌گوید که آقای غنی ضمن هم‌دردی با آنان گفت که بابت روی‌داد دشت‌ارچی قندز معذرت خواهی می‌نماید.

رییس جمهور کشور در دیدار با آنان گفته‌است که دولت افغانستان به‌خاطر وقوع این‌ روی‌داد مغذرت می‌خواهد، زیرا تفاوت ماین فتنه‌گران و حکومت قانونی همین است که حکومت قانونی از اشتباهی که در حق ملت صورت گرفته، معذرت می‌خواهد.

رییس جمهور کشور به باشنده‌گان ولسوالی دشت‌ارچی قندز وعده داده‌است که با عاملان آن روی‌داد، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

آقای غنی گفته، دولت جبران خسارات وارد شده را می‌پردازد و افزوده که به زودی منار یادبود به نام شهدا و مسجد جامع برای مردم آسیب دیدۀ منطقه، اعمار می‌کند.

این درحالی‌ست که قبل از این، وزارت دفاع ملی افغانستان گفته‌است که در حمله‌های هوایی نیروهای ارتش، اعضای گروه طالبان کشته شده‌اند.

وزارت دفاع ملی افزوده که در آن حمله‌ها افراد ملکی کشته نشده‌اند.

گفتنی‌ست که تصاویر‌های که پس از حمله‌های هوایی از سوی‌ رسانه‌های اجتماعی به نشر رسیده‌اند، هم‌چنان نشان می‌دادند که بیرق گروه طالبان در بخش‌های مختلف آن منطقه وجود داشته‌اند.