عمران خان، رییس تحریک انصاف پاکستان می‌گوید، در صورتی که در انتخابات آینده در اسلام‌آباد برنده شود، روابط دوستانه میان افغانستان و پاکستان را در صدر فهرست اولویت‌هایش قرار خواهد داد.

عمران خان این سخن را در دیدار با حکمت‌ خلیل کرزی، معین سیاسی وزارت خارجۀ افغانستان بیان کرده و افزوده که با توجه به پیشینۀ خانه‌واده‌اش در افغانستان، در صورتی به عنوان نخست وزیر پاکستان تعیین گردد، روابط دوستانه میان دو کشور تاسیس خواهد کرد.

رییس تحریک انصاف پاکستان تاکید بر اهمیت سهولت در فت‌وآمد مردم و انتقال اجناس میان دو کشور به نفع مردمان هردو طرف کرده وافزوده که مسدود شدن راه‌های تجارتی در گذشته تاثیرات ناگوار بالای پاکستان و به ویژه ایالات خیبرپشتون‌خواه، داشته‌است.

از سوی، آقای کرزی در مورد پلان عمل افغانستان و پاکستان برای رسیدن به صلح و هم‌بستگی معلومات داده و افزوده که روابط اقتصادی باید به هدف رفاه مردمان هر دو کشور، غیر سیاسی گردد.

وی هم‌چنان از هم‌کاری پاکستان در جریان سال‌های گذشته در بخش مهاجران، اظهار امتنان نموده و افزوده که برگشت با عزت، داوطلبانه و تدریجی مهاجران افغان از اولویت‌های عمده دولت افغانستان است.

معین سیاسی وزارت خارجه افزوده که هردو کشور مشترکات متعددی دارد، به عنوان مثال از بازی کریکت یاد کرده که در افغانستان و پاکستان مشهور است و از طریق کریکت، مردمان هر دو کشور، می‌توانند به هم نزدیک شده و پیشرفت چشم‌گیری در تقویت اعتماد دوجانبه داشته باشند.

اظهارات هردو طرف در حالی صورت می‌گیرد که در حال حاضر، روابط بین افغانستان و پاکستان به حالت خوبی قرار ندارد و هردو طرف یک دیگر را متهم به حمایت ازهراس‌افگنی می‌نمایند.