مسؤولان در شمال افغانستان از تلفات سنگین گروه طالبان در عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی چهاربولک ولایت بلخ خبر می‌دهند.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین در شمال کشور با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید، عملیات ولید ۵ و حملۀ قاطع نیروهای امنیتی به حمایت قوای هوایی از دو استقامت در ولسوالی چهاربولک بلخ جریان دارد.

در خبرنامه آمده که عملیات نیروهای امنیتی در قریۀ کوش‌کۀ ولسوالی چهار بولک جریان دارد و افزوده که از ۲۴ ساعت گذشته بدینسو، ۲۴ هراس‌افگن طالب کشته شده‌اند.

قول اردوی ۲۰۹ شاهین افزوده که در بین کشته شده‌گان طالبان،  دو فرمان‌ده ارشد گروه شان به نام‌های داود، مسؤول استخبارات طالبان و احمدی معاون یکی از سرگروپان آن گروه نیز در بین کشته شده‌گان می‌باشد.

در خبرنامه آمده که در جریان عملیات، ۳۶ تن دیگر از هراس‌افگنان، زخمی شده‌اند که در بین آنان مولوی الله داد، یکی فرمان‌دهان محلی طالبان نیز شامل‌است.

این فرمان‌دهی نظامی ارتش افزوده که ۲۰ تن از کشته‌شده گان طالبان از جمله هراس‌افگنانی بوده‌اند که از ولایت جوزجان به کمک گروه‌اش به ولسوالی چهاربولک آمده بوده‌اند.

مسؤولان امنیتی هم‌چنان  گفته‌اند که در جریان این عملیات‌ها به نیروهای امنیتی افغان و افراد ملکی آسیب نرسیده‌است.

این درحالی‌ست که عملیات ولید ۵،  پس از افزایش تحرکات گروه طالبان و کشته شدن، فرمان‌ده امنیه ولسوالی چهاربولک بلخ، در آن ولسوالی آغاز شده‌است.