مسؤولان امنیتی در شهر کابل از جلوگیری پرتاب سه راکت بالای مناطق دیپلمات‌نشین آن ولایت از سوی نیروهای امنیتی خبر می‌دهد.

دفتر مطبوعاتی آمریت حوزۀ نهم امنیتی شهر کابل با نشر خبرنامه‌یی گفته که تروریستان می‌خواستند، سه راکت را بالای مناطق دیپلمات‌نشین این شهر پرتاب نمایند که از سوی نیروهای امنیتی جلوگیری شده‌است.

در خبرنامه آمده که فرمان‌دهی امنیه ولایت کابل این راکت را از حوزۀ هشتم امنیتی شهر کابل کشف کرده‌اند.

بر بنیاد خبرنامه، این راکت‌ها از سوی تروریستان در حوزۀ هشتم امنیتی شهر کابل اعیار گردیده بودند و می‌خواستند که بالای مناطق دیپلمات‌نشین این شهر پرتاب نمایند.

فرمان‌دهی امنیه ولایت کابل گفته‌است که نیروهای امنیتی، یک تن را در رابط به این قضیه نیز بازداشت کرده‌اند.

این درحالی‌ست که شب گذشته مربوطات ده‌افغانان شهر کابل شاهد یک انفجار بوده‌است.

پولیس کابل گفته‌است که انفجار ناشی از یک ماین مقناطیسی بوده که نیروهای امنیتی را هدف قرار داده‌است.

گفته‌ می‌شود که در نتیجۀ انفجار،  یک سرباز پولیس نیز زخم برداشته‌است.