مسؤولان محلی در شرق افغانستان می‌گویند که منسوبین ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار، مسؤول عشر و ذکات گروه طالبان را در این ولایت بازداشت کرده‌اند.

دفتر مطبوعاتی والی ننگرهار با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید، منسوبین امنیت ملی، مسؤول عشر و ذکات گروه طالبان را در مربوطات ولسوالی پتی‌کوت آن ولایت دست‌گیر کرده که از مردم محل عشر و ذکات جمع می‎‌کرده‌است.

مسؤول مطبوعاتی والی ننگرهار از مسؤول عشر و ذکات گروه طالبان به نام عوض نام برده که در هم‌کاری کشمیرخان، یکی سرگروپان ۵ نفری از باشنده‌گان ولسوالی پتی‌کوت، عشر و ذکات جمع آوری می‌کرده‌است.

به اساس اطلاعات ارایه شده، عوض در جریان تحقیقات اعتراف نموده که تمام اموال جمع آوری شده را به کشمیر خان می‌فروخته و سپس پولش را را به طالبان انتقال می‌داده‌است.

این درحالی‌ست که ریاست امنیت ملی ولایت ننگرهار چندی قبل نیز، مسؤول عشر و ذکات گروۀ داعش را بازداشت کرده بود.

ننگرهار از جمله ولایت شرقی افغانستان است که در آن گروه‌های طالبان و داعش و شبکۀ حقانی حضور گسترده دارند.

گفتنی‌ست که گروه‌های تروریستی فعال در جریان چند ماۀ گذشته خطرناک ترین حمله‌ها در برابر نیروهای امنیتی در این ولایت نیز راه‌اندازی کرده‌اند.