ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که کمیسیون تدارکات ملی در جلسه‌یی، ۲۰ قرارداد را به ارزش مجموعی ۲٫۳ میلیارد افغانی منظور کرده‌است.

کاخ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌‎یی گفته که جلسۀ کمیسیون تدارکات شام روز گذشته به رهبری محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور برگزار گردید.

در خبرنامه گفته شده که پس از بررسی‌های همه‌جانبه، رییس جمهور غنی ۲۰ قرارداد را به ارزش مجموعی ۲٫۳ میلیارد افغانی منظور کرده‌است.

قرارداد پروژۀ شبکۀ آب‌رسانی شهر گردیز پکتیا، قرارداد پروژۀ اعمار ۸ کیلومتر سرک اسفالت داخل شهر چاریکار پروان، قراراداد شبکۀ آب‌رسانی شهر میمنۀ فاریاب، قرارداد تهیه وتدارک تیل مربوط ریاست شهرداری کابل و قرارداد مطالعات تخنیکی توسعه و تجهیز فرودگاه هرات از جمله مهم‌ترین پروژه‌های بوده‌اند که قرارداد شان منظور شده‌است.

از سوی هم، کمیسیون تدارکات ملی گفته‌است که در جلسۀ شام گذشته، اصلا ۳۴ قرارداد پیشنهاد گردیده بود که از آن جمله، ۲۰ دانۀ آن مورد تایید قرار گرفته و سایر شان رد گردیده‌اند.

آن کمیسیون نیز افزوده که قرارداد انتقالات هوایی کارمندان اردوی ملی به شرکت دآریانا افغان هوایی منظور گردیده‌است.

باید گفت که در جلسۀ روز گذشته کمیسیون تدارکات علاوه بر رییس جمهور غنی، عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور، سرپرست‌های وزارت‌های مالیه، اقتصاد و عدلیه، ناظرین ملی و بین‌المللی، دیدبان شفافیت افغانستان و نمایندۀ بازرس ویژۀ امریکا برای بازسازی افغانستان نیز حضور داشته‌اند.