دولت افغانستان با مقام‌های کشور امارات متحده عربی، ام‌روز( یک‌شنبه، ۲ ثور) رسما طی مراسمی،  پروژۀ شهرک رهایشی امارات که در ذات خود بزرگ‌ترین پروژه در بخش اسکان در کشور گفته می‌شود را افتتاح نمود.

سید سعادت منصور نادری، وزیر شهرسازی و مسکن که نخستین سخن‌ران در آن مراسم بود، ضمن قدردانی از کمک امارات متحده عربی در جریان سال‌های گذشته به دولت افغانستان گفت ساخت شهرک از سوی امارات برای افغان‌ها، نشان‌دهنده دوستی و تعهد آن کشور برای ادامۀ این روند می‌باشد.

آقای نادری افزود که عمده‌ترین اهداف حکومت وحدت ملی، آماده‌سازی سرپناه برای شهروندان کشور می‌باشد و علاوه کرد که دولت به‌خاطر رسیدن به این هدفش برنامه‌های جامع دارد و کار های خوبی نیز در این بخش صورت گرفته و به عنوان نمونه از شهرک امارات یاد نمود.

وزیر شهرسازی اظهار کرد که پروژۀ شهرک رهایشی امارات در سال ۱۳۹۲ در زمان حامد کرزی، رییس جمهور اسبق افغانستان اساس گذاشته شد و قرار بود که در سال بعدی آن آمادۀ بهره‌برداری صورت گیرد و خاطر نشان ساخت که متاسفانه این پروژۀ نظر به مشکلات ایجاد شده با شرکت پیمان‌کار در زمان تعیین شدۀ آن تکمیل نگردید.

آقای نادری گفت که رهبری جدید وزارت شهرسازی با تلاش‌های مکرر توانست، یک بار دیگر یک پروژۀ بزرگ در بخش اسکان را که قراربود لغو گردد، دوباره فعال سازد که امروز شاهد افتتاح آن می‌باشیم.

وزیر شهرسازی علاوه کرد که شهرک رهایشی امارات داری ۳۳۳۰ اپارتمان و تجهیزاتی از جمله تصفیه‌خانه‌های فاضلاب معیاری، سب استیشن برق، پیاده رو های معیار، جاده‌های روشن، آدرس‌های مشخص بلاک‌ها، مترهای معیاری آب و برق و کتاب‌چه‌های صفایی می‌باشد.

در عین حال، مقام‌های کشور امارات متحده عربی در آن مراسم تاکید بر ادامۀ هم‌کاری شان با دولت افغانستان نمودند و افزودند که پروژۀ بزرگ شهرک امارات با حمایت صندوق ابوظبی در شهر کابل آمادۀ بهره‌برداری قرار گرفته‌است.

مقام‌های امارات هم‌چنان خاطر نشان ساختند که هدف کشور شان این است تا افغانستان به پیش‌رفت و امنیت دست یابد و علاوه کردند که ما امروز شاهد تبدیل یک خواب به حقیقت می‌باشیم.

از سوی‌ هم، محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان می‌گوید، دولتش کوشش می‌نماید تا سکتور خصوصی کشور امارات متحده عربی با حکومت وحدت ملی یک‌جا گردد و افزود که آنان، تجارب خوب در بخش‌های گوناگون بازسازی دارند.

رییس جمهور غنی نیز از هم‌کاری مالی امارات در بخش بازسازی شهرک متذکره قدردانی کرد و افزود که افغان‌ها، ام‌روز شاهد یک تغییر بزرگ در زنده‌گی شان می‌باشند.

آقای غنی هم‌چنان از رهبری وزارت شهرسازی به‌خاطر تکمیل پروژۀ نیمه کار تشکری نمود افزود که از صفر شروع کردن و تکمیل کردن یک پروژه به مراتب آسان‌تر است که یک پروژۀ نیمه کار را به پایان برسانیم.

باید گفت که در حال حاضر شهرک امارات به یکی از شهرک‌های معیاری در افغانستان مبدل گردیده که در ساحۀ ۲۶۹ جریب زمین طراحی و دارای ۱۱۱ بلاک و ۳۳۳۰ اپارتمان می‌باشد و هزینۀ مالی آن نیز ۱۷۹ میلیون دالر امریکایی گفته شده بود.