محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان به فرمان‌دهان قول اردوهای شش‌گانه کشور دستور داده تا تامین امنیت مراکز ثبت‌ نام در مناطق مربوطه شان را طور جدی بگیرند.

شاه‌حسین مرتضوی، سرپرست دفتر سخن‌گوی ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که رییس جمهور غنی شام روز گذشته با فرمان‌دها قول اوردوهای شش گانه کشور، تماس‌های جداگانۀ تیلفونی داشته‌است.

آقای مرتضوی می‌گوید که رییس جمهور هنگام صحبتش با فرمان‌دهان قول اردو‌های شش‌گانه، به آنان دستور داده تا در تامین امنیت مراکز ثبت نام رای‌دهنده‌گان توجه جدی نمایند.

سرپرست دفتر سخن‌گوی ارگ می‌افزاید که رییس جمهور هم‌چنان به آنان هدایت داد تا در هما‌هنگی با نهاد مربوطه در توزیع خوراکه‌های حیوانی برای ولایت‌های که با خشک‌سالی مواجه‌اند و به وضعیت مال‌داری شان آسیب رسانیده، هم‌کاری همه‌جانبه کنند.

دستور غنی به‌خاطر تامین امنیت مراکز ثبت نام درحالی‌ صورت می‌گیرد، پروسۀ ثبت نام‌ رای دهنده‌گان، هفتۀ گذشته رسما در سراسر کشور آغاز گردید.

روند ثبت نام رای‌دهند‌ه‌گان با وجود آن‌که، با بی‌میلی شهروندان کشور روبروشده؛ اما بزرگ‌ترین چالش فرارای آن، ناامنی در کشور گفته شده‌است.

در جریان یک هفتۀ گذشته گروه طالبان، چندین کارمند یک مرکز ثبت نام رای‌دهنده‌گان را در ولایت غور ربوده‌اند که با واکنش‌های گوناگون روبرو شده‌است.

در عین امروز گزارش‌ها از ولایت بادغیس به نشر رسید که گروه طالبان بالای یک مرکز رای‌دهی در این ولایت حمله کردند.

هرچند، در روز آغاز پروسۀ ثبت نام رای‌دهنده‌گان اشرف غنی، رییس جمهور کشور از طالبان خواست تا در انتخابات شرکت نمایند، اما گروه طالبان این خواست غنی را رد و این را نگفته بودند که مانع برگزاری انتخابات در کشور می‌گردند.