محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان، ام‌روز( شنبه، ۲۵ حمل) رسما پروسۀ ثبت نام رای‌دهنده‌گان را آغاز کرد و افزود که این اقدام کمیسیون انتخابات یک فال نیک می‌باشد.

رییس جمهور در مراسمی که به همین مناسبت در کابل سخن‌رانی می‌کرد گفت، ثبت نام رای‌دهنده‌گان گام بزرگی در عرصۀ تطبیق قانون انتخابات و قانون اساسی کشور است و افزود حق رای‌دهی و نامزد شدن از مولفه‌های نظام دموکرات می‌باشند.

آقای غنی در مورد ادعای شماری از سیاسیون کشور که گویا دولت ارادۀ برای برگزاری انتخابات ندارد، افزود” یک گپ باید واضح باشد که حکومت هم نیت و اراده دارد و هم تعهد واضح برای برگزاری پروسۀ ملی.”

رییس جمهور تاکید کرد، انتخابات در تاریخی برگزار خواهد شد که  از سوی کمیسیون انتخابات اعلام شده؛ زیرا حکومت و حامیان خارجی‌اش تعهد کامل در این مورد دارند.

او در بخش دیگر از سخنانش به نداشتن اراده مداخلۀ حکومت وحدت ملی بر کار کمیسیون‌های انتخاباتی اشاره کرد و افزود که باید این گمانه‌ها از بین برود وما احترام کامل به استقلالیت کار کمسیون داریم.

رییس جمهور غنی خطاب به نماینده‌گان کمیسیون مستقل انتخابات گفت در صورتی که مقام‌ها کوچک‌ترین مداخله در کار آنان نمایند، باید در میان گذشته شود و از نامزدان شورای ملی در انتخابات آینده خواست تا در روز انتخابات مطابق قانون رفتار نمایند؛ در غیر آن به نهاد عدلی و قضایی معرفی خواهند شد.

آقای غنی با وجود آن‌که گفت، ناظران بین‌المللی در انتخابت شورای ملی و ریاست جمهوری نظارت دارند؛ اما به کمیسیون انتخابات بیان کرد که باید آنان کار شان با ایمان‌داری کامل بدون در نظر گرفتن قوم، ملت و دین به پیش ببرند.

وی در عین حال به انتخابات ریاست جمهوری نیز اشاره‌یی نمود و به کمیسیون‌های انتخاباتی دستور داد تا ترتیبات برگزاری انتخابات را روی‌دست گیرند.

رهبر حکومت وحدت ملی گفت کمیسیون‌ مستقل انتخابات باید مطابق قانون اساسی افغانستان، تاریخ دقیق برگزاری انتخابات ریاست جمهوری را اعلام نمایند و آماده‌گی شان را در این مورد روی دست گیرند.

آقای غنی در آستانۀ برگزاری انتخابات شورای ملی پیامی به طالبان نیز فرستاد افزود انتخابات وسیله‌یی ختم اختلافات است و علاوه نمود که دولت آنان را به عنوان یک جریان سیاسی قبول دارد و بیایند صلح نمایند؛ زیر حوصلۀ افغان‌ها از جنگ و خون‌ریزی به سر آمده‌اند.