روند ثبت نام رای‌دهنده‌گان برای انتخابات شورای ملی، ام‌روز( شنبه، ۲۵ حمل) رسما در مرکز افغانستان با حضور داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور آغاز شد.

در مراسمی که به همین مناسبت در کابل برگزار شده بود، رییس اجرایی کشور تاکید بر عدم مداخله حکومت وحدت ملی در کار کمیسیون‌های انتخاباتی نمود.

آقای عبدالله گفت که حکومت وحدت ملی مکلف است تا زمینه‌های برگزاری انتخابات را فراهم نماید و افزود که نهادهای امنیتی مسؤولیت شان که تامین امنیت انتخابات می‌باشد را بر دوش گرفته‌اند.

رییس اجرایی کشور از تمام شهروندان افغانستان به‌خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف در آینده خواست تا برای انتخابات، ثبت نام نمایند و از حق قانونی شان استفاده نمایند.

این مقام ارشد حکومتی در عین حال به شهروندان کشور هشدار داد، در صورتی که نام شان در فهرست رای‌دهنده‌گان نباشد، آنان رای داده نمی‌توانند و هم‌چنان از کسانی که تا زمان برگزاری انتخابات سن ۱۸ ساله‌گی را تکمیل می‌نمایند، خواست تا خود شان را ثبت نام کنند.

این درحالی‌ست که چندی قبل کمیسیون مستقل انتخابات زمان برگزاری انتخابات شورای ملی را ۲۸ میزان و تاریخ ثبت نام رای‌ دهنده‌گان را ۲۵ حمل اعلام کرده بود.

به اساس اطلاعات کمیسیون انتخابات، ثبت نام رای‌دهنده‌گان در آغاز در مراکز ولایت‌ها و بعدا در ولسوالی‌ها آغاز می‌گردند.

گفتنی‌ست که انتخابات شورای ملی با استفاده از تذکره‌های ورقی صورت می‌گیرد.

کمیسیون مستقل انتخابات گفته که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی در سراسر افغانستان به رای‌دهنده‌گان در آیندۀ نزدیک آغاز خواهد شد.