گزارش‌ها می‌رسانند که چهار عضو گروه داعش که شهروندان هند بوده‌اند، در عملیات هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان کشته شده‌اند.

مقام‌های هندی در صحبت بارسانه‌ها باتایید این روی‌داد گفته که افراد کشته شدۀ داعش در افغانستان، شهروندان هند و از ایالت کیرالای آن کشور می‌باشد.

لوکنات بهیرا، فرمان‌ده پولیس ایالت کیرالا گفته که افراد کشته شده، چند سال قبل به خاطر انجام و فعالیت‌های ترویستی به سوریه رفته بوده‌اند.

آقای بهیرا افزوده که شهروندان هندی  که عضو گروه داعش بوده، در نتیجۀ حمله‌های هواپیماهای بدون سرنشین در افغانستان کشته شده‌اند.

فرمان‌ده پولیس ایالت کیرالا علاوه  کرده به اساس اطلاعات اولیه، در نتیجۀ عملیات هوایی، یک طفل نیز کشته شده و خاطر نشان کرده که تحقیق‌ها در این جریان دارد.

از سوی هم رسانه‌ها هندی گزارش داده که افراد کشته شدۀ هندی داعش در افغانستان، در سال ۲۰۱۶ میلادی، به سوریه رفته بوده‌اند.

فرمان‌ده پولیس ایالت کیرالا هند جزئیات بیش‌تر در این مورد نه‌داده‌است.

گروه داعش هم چنان در مورد افراد کشته شده اش که شهروندان هند بوده، واکنش نشان داده‌است.

گفتنی‌ست که قبل از نیز، گزارش‌ها از افغانستان به نشر رسید که شماری از شهروندان به عضویت گروه داعش درآمده و در شماری از ولایت‌های کشور فعالیت می‌کنند.