مسؤولان در کمیسیون مستقل انتخابات اعلام کرده‌است که زمان برگزاری انتخابات شورای ملی که قرار بود به تاریخ ۱۶ سرطان سال روان خورشیدی برگزار شود، تغییر کرده‌است.

وسیمه بادغیسی، معاون اجرایی کمیسیون مستقل انتخابات در صحبت با صدای امریکا گفته‌است که تاریخ برگزاری انتخابات شورای ملی، ۲۸ میزان سال روان تعیین شده‌است.

خانم باذغیسی افزوده که این تصمیم پس از بررسی‌ها همه‌جانبه گروه تخنیکی کمیسیون مستقل انتخابات گرفته شده‌است.

معاون اجرایی کمیسیون انتخابات جزئیات بیش‌تر در این مورد نه داده؛ اما بیان کرده که به زودی معلومات آن همه‌گانی خواهد شد.

این درحالی‌ست که مقام‌ها در حکومت وحدت ملی، هم‌واره بر برگزاری انتخابات شورای ملی در تاریخ تعیین شدۀ آن نموده‌اند.

گفتنی‌ست که نجیب‌الله احمدزی، رییس پیشین کمیسیون مستقل انتخابات، تاریخ برگزاری انتخابات به تاریخ ۱۶ سرطان سال روان اعلام کرده‌ بود.

باید گفت که تا هنوز نهادهای ناظر بر انتخابات در این مورد واکنش نشان داده‌است.

قبل از این نیز، نهادهای ناظر بر انتخابات گفته بودند که دولت افغانستان توان برگزاری انتخابات شورای ملی را در زمان تعیین شدۀ آن ندارد.