گزارش‌های خارج از افغانستان می‌رسانند که شهروندان مصر، بار دیگر عبدال‌فتاح السیسی را به عنوان رییس جمهور شان برگزیده‌اند.

شهروندان مصر به روز دوشنبه هفتۀ جاری به‌خاطر تعیین رییس جمهور آیندۀ شان به پای صندوق‌های رای رفتند.

در انتخابات ریاست جمهوری مصر، دو تن از جمله عبدال‌فتاح السیسی و موسا مصطفی در مقام ریاست جمهوری جمهوری نامزد بوده‌اند.

به اساس گزارش‌ خبرگزاری فارس بین‌الملل، نتایج اولیه شمارش آرا در مصر نشان می‌دهد که عبدال‌فتاح السیسی، بار دیگر به عنوان رییس جمهور آن کشور انتخاب شده‌است.

به اساس آمار اولیه شمارش آرا، عبدال‌‎فتاح السیسی توانسته که ۹۰ درصد آرای رای‌دهنده‌گان در انتخابات سه‌روزۀ آن کشور را به دست بیاورد.

باید خاطر نشان کرد که نظر سنجی‌ها قبل از این هم‌چنان نشان می‌دادند که عبدال‌فتاح السیسی نظر به رقیبش، در انتخابات پیشتاز خواهد بود.

گفتنی‌ست عبدال‌فتاح السیسی چهار سال قبل نیز توانسته بود که با کسب بیش از ۹۷ در صد آرای مردم، به عنوان رییس جمهور آن کشور از سوی شهروندان انتخاب گردد.

در این میان، برخی از رسانه‌های خارجی گفته‌اند که یک شمار زیاد از شهروندان مصر با وجود آن‌که، این کشور در سال‌های گذشته، شاهد بدترین حملات تروریستی بوده‌اند، از کارکرد السیسی در آن کشور، ابراز خوشی کرده‌اند.