جهان‌تاب احمدی، مادری که به سمبولی از تلاش زنان افغانستان برای تحصیل تبدیل شده، هزینۀ چهار تحصیل خود را از سوی فرخنده زهرا نادری، نمایندۀ پیشین مردم کابل در شورای ملی و مشاور ارشد رییس جمهور غنی در امور ملل متحد دریافت نمود‌ه‌است.

عکس جهان‌تاب احمدی که توسط یک پروفیسو دانش‌گاه خصوصی ناصر خسرو گرفته شده، نشان می‌دهد که وی روی زمین نشسته و با یک دست کودکش را آرام می‌نماید و با دست‌دیگر سوال‌های کانکورا حل می‌نماید.

این تصویر خانم احمدی با واکنش‌ گوناگون شهروندان افغانستان به شمول مقام‌های حکومتی روبرو شده‌است و کمپاینی را برای جمع‌آوری هزینۀ تحصیل وی راه‌اندازی کرده‌اند.

جهان‌تاب ۲۵ ساله از ولسوالی میرامور ولایت دایکندی در جریان هفتۀ جاری، در رشتۀ اقتصاد دانش‌گاه کاتب با کمک مالی شخصی فرخنده زهرا نادری، مشاور ارشد رییس جمهور غنی در امور سازمان ملل نام نویسی کرد.

مشاور ارشد رییس جمهور غنی گفته‌است که هزینۀ چهار سال تحصیل خانم جهان‌تاب احمدی را به‌خاطر  که وی به رویاهایش برسد، پرداخت نموده‌است.

بانو نادری افزوده که خانم جهان‌تاب را از طریق نهاد شهروند و پولیس در بخش تحصیلش حمایت همه‌جانبه خواهد کرد که سه سال قبل ایجاد شده‌است.

مشاور رییس جمهور گفته که خانم احمدی از جمله شهروندان خوب کشور است که می‌تواند در این کشور، صلح و ثبات بیاورد.

از سوی‌هم مسؤولان گزارش پیشرفت برنامۀ تحصیلی و زنده‌گی خانم جهان‌تاب گزارش داده که سرورش دانش، معاون دوم رییس جمهور غنی، کرایه چهار سال منزل وی را پرداخت نموده تا وی‌ بتواند به صورت کامل به درس‌هایش رسیده‌گی نماید.

در گزارش گفته شده که بعد از تایید تذکره خانم جهان‌تاب با حضور دو نفر از افراد مورد اعتماد حامیان مالی، حساب بانکی مشترک جهت دریافت و تنظیم مصارف مالی خانم جهان‌تاب افتتاح خواهد شد.

افغانستان از جمله‌ کشورهای در جهان است که زیادترین شهروند بی‌سواد را در خود جای داده و به اساس نظر شهروندان کشور، تلاش‌های دولت هم در این قسمت تا هنوز بی‌نتیجه بوده‌است.