داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی افغانستان می‌گوید حکومت وحدت ملی برای مذاکره با گروه طالبان کدام پیش‌شرط تعیین نکرده و آن گروه می‌تواند که نظرات شان را با دولت شریک بسازند.

داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجرایی کشور، این سخن را، ام‌روز( پنچ‌شنبه، ۱۷ حوت) در نشستی که به مناسبت تجلیل از روز جهانی همبستگی زنان در کابل دایر شده بود گفت و افزود که تجلیل از این روز در افغانستان اهمیت خاص خود را دارد.

رییس اجرایی ضن قدردانی از حمایت همۀ جانبه جامعه‌جهانی به‌خاطر بهبود وضعیت زنان در کشور، گفت حکومت وحدت ملی متعهد بر اجرا کردن وعده‌های شان در بخش تامین حقوق زنان، مشارکت زنان در عرصۀ سیاسی و بهبود وضعیت آنان می‌باشد.

آقای عبدالله گفت در جریان سال‌های گذشته کارهای خوبی در عرصۀ مشارکت زنان در نهادهای مختلف دولتی و بهبود وضعیت زنان صورت گرفته؛ اما خاطر نشان ساخت که ادعای کار همه‌جانبه را نمی‌نماید و تلاش‌شان در این بخش جریان دارد.

رییس اجرایی در آن نشست علاوه بر گفته‌های بالا، در مورد آمدن صلح در کشور صحبت کرد و افزود که خواست همۀ مردم افغانستان صلح است و تفاوت نظر در این بخش وجود ندارد.

او افزود در نشست دوم پروسۀ کابل یک اجماع جهانی به خاطر آمدن صلح در کشور به وجود آمده و اظهار کرد دولت در آن نشست یک طرح جامع برای مذاکره با طالبان ارایه کرده‌است.

رییس اجرایی بیان کرد دولت یک‌بار دیگر اعلام کرده است که بدون قید و شرط با  گروه طالبان مذاکره می‌نماید و افزود که آنان باید آمادۀ مذاکره شوند و دست از خشونت دست بردارند.

آقای عبدالله گفت که گروه طالبان در نخست خشونت را متوقف نمایند، رابطۀ شان را با گروه‌های ترویستی قطع نموده و نظرات شان را با دولت افغانستان شریک بسازند.

او علاوه کرد  صدای طالبان شنیده می‌شود و آنان اگر بگویند که ما یک حزب سیاسی می‌خواهیم، فعالیت سیاسی می‌نمایم، دولت اماده‌است که در این بخش  با آنان مذاکره نماید.

او گفت که صلح در معاملۀ پس پرده به وجود نمی‌آید و مردم باید از تمام مراحل گفت‌وگو در مورد صلح آگاهی داشته باشند و تاکید کرد که سیاست دولت در بخش صلح تغییر پذیر نمی‌باشد.