کمیسیون تدارکات ملی افغانستان از منظوری بودجۀ ۱۲ قرارداد به شمول بودجۀ لین انتقال برق دوشی- بامیان خبر می‌دهد.

کمیسیون تدارکات ملی با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که جلسۀ یک صدو چهل نهم آن نهاد تحت ریاست محمد اشرف غنی، رییس جمهور برگزار گردیده که در آن بودجه ۱۲ قرارداد مهم حیاتی منظور شده‌است.

به اساس خبرنامه، بودجۀ ۱۲ قرارداد منظور شده به ارزش ۷٫۳ میلیارد افغانی گفته شده که قرارست در سه ولایت و علاوه بر نهاد های دولتی در دو وزارت نیز تطبیق گردد.

قرارداد لین انتقال برق ۲۲۰ کیلوولت دوشی الی بامیان و تهیه، نصب و منتاژ سب استیشن‌های آن، قرارداد تجهیز، نصب و منتاژ شبکۀ توزیعی برق بامیان، پروژۀ شرکت شهرک صنعتی قالین بافان شهر جلال آباد و اعمار تعمیر خواب‌گاه دانش‌‎گاه قندهار از جمله مهم‌ترین قراردادهای اند که بودجۀ آن منظور شده‌است.

رییس جمهور در بخش انتقال لین برق به ولایت بامیان تاکید کرده که از شرکت تطبیق کننده تعهد جدی جهت اتمام پروژه در زمان معین آن اخذ گردد و هیچ‌گونه تمدید در میعاد و زمان قابل پذیرش نمی‌باشد.

گفتنی‌ست که کمیسیون تدارکات ملی علاوه بر قراردادهای متذکره، در رابطه به پیش‌نهاد خریداری تیل مورد نیاز در شرکت برشنا جهت فعال‌سازی دست‌گاه برق حرارتی تره‌خیل فیصله کرد تا آن شرکت با تصدی مواد نفتی عقد قرار داد نماید.

گفتنی‌ست که در جلسۀ کمیسوین تدارکات ملی علاوه بر رییس جمهور، رییس اجرایی، معاون دوم ریاست جمهوری، وزیران مالیه، اقتصاد، عدلیه و ناظرین نهادهای ملی و بین‌المللی حضور داشته‌اند.