وزارت معارف افغانستان اعلام کرده‌است که طی توافق‌نامه‌یی، مدیریت مکاتب افغان- ترک را به دولت ترکیه سپرده‌است.

وزارت معارف گفته توافق‌‎نامۀ تحویل مدیریت مکاتب افغان-ترک در مراسمی با وزیر معارف ترکیه در کابل به امضا رسیده که به اساس آن نصاب تعلیمی آن مکتب‌ها در سراسر افغانستان تغییر نخواهد کرد.

وزارت معارف کشور گفته به اساس توافق‌نامۀ جدید، جذب شاگردان مکاتب افزایش یافته و فیس آن نیز  کاهش می‌یابد و علاوه کرده که پس ازین شاگردان ممتاز نیز می‌توانند که از طریق بورسیه‌ها‌، درس‌های شان را در مقطع لیسانس، ماستری و دوکترای شان  در ترکیه به پیش ببرند.

از امتیازات دیگر توافق‌نامۀ جدید این است که فرزندان قربانیان ارگان‌های امنیتی افغانستان هم‌چنان می‌توانند که به شکل رایگان در مکاتب‌ افغان- ترک در سراسر کشور آموزش ببینند.

گفتنی‌ست که درحال حاضر در سراسر افغانستان ۱۴ باب مکتب افغان-ترک مصروف آموزش، آموزگان افغان اند.

ترکیه پس از کودتای نافرجام که مقصر آن فتح‌الله گولن خوانده شده، از دولت افغانستان خواست تا مدیریت این مکاتب را به دولت ترکیه تحویل نماید؛ زیرا آنان فکر می‌کنند که این این مکتب‌ها از سوی آقای گولن رهبری می‌شود.

این درحالی‌ست که کمیتۀ والدین مکاتب افغان- ترک، روز گذشته پس از امضای آن توافق‌نامۀ در واکنش به آن گفت که آنان اعتراض‌های بزرگ مدنی را راه‌اندازی خواهند کرد و در صورت به‌روز کدام واقعه، دولت مرکزی مسؤول خواهد بود.a