رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی در نشستی درکابل موقف مشترک شان را در رابطه به انتخابات پارلمانی اعلام کردند و خواست‌ خود را با دولت افغانستان شریک ساخته‌اند.

رهبران احزاب و جریان‌های سیاسی با توجۀ به نزدیک شدن زمان برگزاری انتخابات پارلمانی از دولت وحدت ملی افغانستان خواستند تا حکومت نظام انتخاباتی را اصلاح نمایند.

در نشست احزاب و جریان‌های سیاسی؛  رهبران حزب جمعیت اسلامی، حزب اسلامی، حزب جنبش ملی اسلامی، حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان، حزب افغان ملت، حزب وحدت اسلامی، جبهه ملی نوین افغانستان، حزب حق و عدالت، حزب حراست اسلامی و روند حفاظت از ارزش‌های جهاد و مقاومت حضور داشته‌اند.

رهبران احزاب سیاسی در این نشست هم‌چنان خواهان تثبیت سهم و نقش احزاب سیاسی در شورای ملی شده؛ تا با این اقدام از ضایع شدن حق بخش عظیم از مردم جلوگیری نمایند.

آنان با تاکید از حکومت و جامعه جهانی خواستند که نباید با محروم کردن احزاب و جریان های سیاسی از حق اشتراک در انتخابات، حق بخش اعظم مردم افغانستان ضایع شود.

این درحالی‌ست که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان تاریخ برگزاری انتخابات شورای ملی را ۱۶ سرطان سال ۱۳۹۷ میلادی تعیین کرده‌است.

گفتنی‌ست که آگاهان در بخش انتخابات به این نظر اند که دولت در تاریخ تعیین شده، نمی‌تواند که انتخابات را برگزار نماید؛ زیرا حکومت هنوز زمینۀ برگزاری آنرا مساعد نساخته‌است.

از سوی هم؛ اما  دولت در نشست‌های مختلف، از برگزار شدن انتخابات در زمان معین آن تاکید کرده‌است و گفته که کارهای در بخش برگزاری انتخابات سال پیشرو صورت گرفته‌اند.