شورای اتیلاف نجات بری افغانستان که اعضای آن ترکیب شده از حزب‌های جمعیت اسلامی، وحدت و جنبش می‌باشند، می‌گوید که دولت از درج واژه‌های حساسیت برانگیز در تذکره‌های برقی جلوگیری نماید.

محی الدین مهدی که به نماینده‌گی از شورای ایتلاف نجات افغانستان در یک نشست خبری در کابل سخن‌ می‌زد گفت که توزیع شناس‌نامه‌های برقی با طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تصویب شده، باعث افزایش تنش‌های سیاسی در کشور می‌گردد.

آقای مهدی گفت که ارگ ریاست جمهوری بدون صحبت با شهروندان و آمدن یک اجماع کلی در مور آن، قرارست  شناس‌نامه‌های برقی را توزیع نماید که برای ثبات افغانستان خطرناک بوده و بحران را به وجود خواهد آورد.

این عضو شورای ایتلاف نجات گفت که حکومت نباید با درج واژه‌های سیاست برانگیز در شناس‌نامه‌های برق، بیش‌تر از این وحدت ملی میان شهروندان را خدشه‌دار بسازد و افزوده باید در این پروسۀ ملی، با ملت صحبت گردد.

آقای مهدی خاطر نشان ساخت که گفت‌وگوها بر سر این موضوع میان رهبران حکومت جریان دارد و هشدار داد که اگر خواست‌های آنان از سوی حکومت در نظر گرفته نشود، دست به حرکت‌های مدنی خواهند زد.

وی هم‌چنان تاکید کرده با حرکت‌های مدنی، شهروندان کشور، قلدوری های حکومت را بر سر جایش خواهند شاند.

این درحالی‌ست که  پروسۀ بایومتریک مقام‌های ارشد حکومت در ارگ ریاست جمهوری جریان دارد و گفته می‌شود رییس جمهور تصمیم گرفته که روند توزیع شناس‌نامه‌های برقی هرچه زودتر شروع گردد.

هرچند توزیع شناس‌نامه‌های برقی در اولویت کاری حکومت وحدت ملی قرار داشت؛ اما نظر به مشکلات پیش آمده بر سر قانون ثبت احوال نفوس، این کار تا هنوز آغاز نشده‌است.

شماری از شهروندان کشور، درج کلمۀ افغان را به عنوان هویت در شناس‌نامه‌های برقی قبول ندارند و می‌گویند باید قانون ثبت احوال نفوس تغییر و یا هم تعدیل گردد.