دفتر مطبوعاتی ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری روز گذشته تحت ریاست محمد اشرف غنی دایر شد که در آن روی موضوعات مختلف شهری صحبت گردید.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه می‌گوید که محمد اشرف غنی، رییس جمهور با شماری از نماینده‌گان و بزرگان ولایت قندهار در پایان نشست جلسۀ شورای عالی توسعۀ شهری، قرارداد پروژۀ تولید برق آفتابی را برای آن ولایت امضا رسانیده‌است.

در خبرنامه آمده است که قرارداد پروژۀ تولید ۳۰ میگاوات برق آفتابی قندهار میان انجنیر امان الله غالب رییس د افغانستان برشنا شرکت و روسای شرکت‌های ساختمانی ۷۷ و زولرستان به امضا رسید.

خبرنامه‌ هم‌چنان افزوده که پروژۀ یاد شده، از نوعی  پروژه‌های مشارکت عامه و خصوصی بوده که قیمت مجموعی آن ۴۷٫۳ میلیون دالر تخمین زده شده‌است.

به اساس خبرنامه، دولت افغانستان مکلف به پرداخت ۱۴ میلیون دالر  آن پروژه بوده و متباقی آن از سوی دولت‌های کمک کننده پرداخت می‌گردد.

گفتنی‌ست که برای شرکت‌های ساختمانی ۱۲ ماه وقت داده شده تا پروژۀ تولید برق آفتابی را در ولایت قندهار تکمیل و به بهره‌برداری بسپارند.

قرارست با تکمیل شدن پروژۀ برق ۳۰ میگاوات برق آفتابی در ولایت هرات، شرکت برشنا از آن برای ۲۰ سال برق خریداری نماید.