ایالات متحده امرریکا اعلام کرده که تمام اموال و منافع سه عضو ارشد گروه طالبان و شبکۀ حقانی را که زیر حاکمیت این کشور است، مسدود شده‌است.

وزارت مالیه امریکا با نشر خبرنامه‌یی گفته که افراد گروه طالبان و شبکۀ حقانی به‌خاطر فراهم کردن تسهیلات به افراداش در لیست سیاه این وزارت قرار گرفته‌اند.

خبرنامۀ آن وزارت، از افراد تحریم شده به نام‌های رحمان زیب فقیر محمد، دلاورخان و حزب‌الله استم‌خان یاد کرده‌است.

معاون وزارت مالیه امریکا گفته که افراد تحریم شده در حال حاضر در پاکستان زنده‌گی می‌کنند و افزوده که معاملات تمام شهروندان امریکایی با آنان ممنوع اعلام شده‌است.

سیگال ماندلکر، معاون وزارت مالیه امریکا گفته که کشورش به شدت بررسی دارد تا دهشت‎‌افگنانی را که از گروه‎‌های هراس‎‌افگن حمایت نموده و تجهیزات برای شان فراهم می‌نمایند، آماج قرار دهد.

 این درحالی‌ست که چندی قبل وزارت مالیه ایالات متحده امریکا هم‌چنان ۵ عضو ارشد گروه طالبان و شبکۀ حقانی را در لیست تحریم آن کشور قرار داده بود.

گفتنی‌ست که امریکا به اساس راه‌برد تازه‌اش اعلام کرده که از یک سران گروه‌های هراس‌افگن را هدف قرار می‌دهند و از سوی دیگر اعضای ارشد آنان تحریم می‌کنند.

باید یادآور شد که در این اواخر، هدف قراردادن لانه‌های ترویستان در سراسر افغانستان از سوی نیروهای امریکایی افزایش یافته‌است.