ارگ ریاست جمهوری افغانستان می‌گوید که تا دو هفتۀ دیگر پایب لاین گاز پروژۀ تاپی به ولایت هرات، در غرب کشور می‌رسد.

ارگ به نقل از رییس جمهور می‌گوید که حکومت وحدت ملی می‌خواهد منافع افغانستان با منافع بزرگ جهان هم‌گام شود و سیستمی ایجاد گردد تا رییسان جمهور آینده کشور به آن مشکل مواجه نگردند.

رییس جمهور غنی گفته که تا دوهفتۀ دیگر، ولایت هرات شاهد رسیدن پایب‌ لاین گاز پروژۀ تاپی خواهد بود و افزوده که افغانستان نخستین کشوری است که از گاز این پروژه استفاده خواهد کرد.

رییس جمهور غنی از پروژه تاپی به عنوان یک دست‌آورد بزرگ در کشور یاد کرده‌است.

این درحالی‌ست که دولت افغانستان در ماۀ حوت سال گذشته با یک  شرکت خارجی، توافق‌نامه اجراء مرحلۀ اول پروژۀ تاپی را امضا نموده که بر اساس آن شرکت متذکره مسؤولیت داشت تا به مدت یک سال تمام مراحل مقدماتی آن پروژه را تکمیل نماید.

ظاهرا دیده می‌شود که مراحل مقدماتی آن که شامل طرح و دیزاین، مطالعات محیط زیستی و اجتماعی، ارزیابی جزئیات مسیر و استملاک زمین‌های مسیر عبور خط لولۀ گاز بوده، تکمیل گردیده و دولت نیز از رسیدن پایب لاین گاز آن پروژه به ولایت هرات خبر می‌‍دهد.

گفتنی‌ست که با تکمیل شدن کار پروژۀ تاپی که ارزش آن ۱۰ میلیارد دالر امریکایی گفته شده، افغانستان می‌تواند از رهگذر ترانزیت آن، سالانه در حدود ۴۰۰ میلیون دالر بهره ببرد.

باید یادآور شد که پایب لاین گاز تاپی حدود ۱۸۱۴ کیلومتر طول خواهد داشت که گاز ترکمنستان را طریق افغانستان به پاکستان و هند انتقال می‌دهد.