پس از نشر گزارش‌ها در مورد اعدام احتمالی زندانیان گروه طالبان که در زندان های کشور زندانی‌اند، طالبان به دولت افغانستان سخت هشدار داده‌اند.

ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی گروه طالبان با نشر خبرنامه‌یی ادعا می‌کند که دولت تصمیم دارد تا زندانیان این گروه را که در زندان پل چرخی کابل اند، اعدام کند.

سخن‌گوی گروه طالبان گفته که  ما دربارۀ زندانیان خود یک‌بار دیگری بالای دولت افغانستان صدا می‌زنیم که در صورتی آنان دست به کدام تصمیم غلط بزنند، با واکنش سخت طالبان روبرو خواهند شد که مسؤولش آن زمان، نهادهای امنیتی و قضایی کابل خواهد بود.

گروه طالبان می‌گوید که نهادهای عدلی و قضایی و حکومت فعالی  از لحاظ قانونی در نزد آنان مشروعیت ندارد.

سخن‌گوی گروه طالبان از جامعه‌جهانی، نهاد و موسسه های ذیربط خواسته تا بالای امریکا و دولت افغانستان صدا بزنند که دست از تصمیم شان بردارند.

این درحالی‌ست که تا حکومت وحدت ملی تا هنوز در مورد اظهارات گروه طالبان جیزی نگفته‌است.

گفتنی‌ست که تا هنوز روشن نیست که واقعا دولت وحدت ملی پس از افزایش حمله‌های انتحاری وانفجاری در سراسر توسط گروه طالبان، زندانی‌های آن گروه اعدام می‌کند یا خیر.

منابعی از داخل ارگ ریاست جمهوری می‌گویند که حکومت به تازه‌گی تصمیم گرفته که دست به چنین اقدامی بزند، اما زمان آن مشخص نشده‌است.