محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور در نشستی در کابل تاکید بر شکست گروه‌های دهشت‌افگن که به پروسۀ صلح نمی‌پیوندند، نموده و تاکید کرده که آنان در هر سوراخی که باشند، بیرون نموده و انتقام خواهد گرفت.

رییس جمهور گفت که میان کسانی که صلح را می‌پذیرند و آنانی که صلح نمی‌پذیرند باید تفکیک صورت گیرد و افزود افرادی که دست به حمله‌های تروریستی اخیر زده، دروازۀ صلح به روی آنان باز نخواهد بود.

رییس جمهور غنی خاطر نشان ساخت خداوند حکم به صلح نموده و در این راه باید ما متعهد باشیم و افزوده که حمله‌های اخیر  بالای مردم افغانستان بود و اعلان جنگ همه‌جانبه در مقابل کودک، زن، جوان، داکتر، کارگر و تمام اقشار مردم است، زیرا نخستین بار بود که جنایت‌کاران مسؤولیت آنرا قبول کردند.

آقای غنی افزوده، کسانی که مسؤولیت حمله‌های اخیر را بردوش گرفته و به آن افتخار کرده‌اند، عضو جامعه ما نیستند و اکنون صفوف‌شان واضح گردیده و خاطر نشان ساخته که دولت هم باید جنگ را ببرد و هم صلح کمایی کند.

وی گفت زمان انتخاب برای طالبان حامیان شان فرا رسیده و علاوه کرد که ما بر اساس عقل و تدبیر انتقام خواهیم گرفت و خطاب به مردم گفت که یقین داشته باشند، تروریستان در هر سوراخی که پنهان شوند از آنجا بیرون شان می کنیم.

رییس جمهور می گوید که ما برای این‌که به صلح برسیم، باید حالت فعلی جنگ و عوامل آن را به صورت واضح تحلیل و اجماع سرتاسری در این بخش به وجود آید و اظهار نموده که ما باید یک نقشۀ راه واضح برای رسیدن به صلح وحفظ پایداری آن ایجاد نمایم.

رییس جمهور گفت ایجاد صلح جزء فرهنگ ملی ماست و دیگران ما را درس صلح ندهند و تاکید نموده که دو مرحلۀ آمادگی و مذاکرات باید کاملاً بین‌الافغانی باشد و در مرحله سوم که نیاز به ضمانت‌ها می‌باشد، به کمک جامعه‌جهانی باید انجام شود.

محمد اشرف غنی به مناسبات بین‌الافغانی تاکید کرده، گفت که ما افغان‌ها باید در مقابل هم‌دیگر غرور نداشته باشیم، راه ما، راه غرور نیست؛ بل راه ما راه خلفای راشدین است و حیثیت ما در صلح، خدمت و آبادسازی می‌باشد.

رئیس جمهور در رابطه به جنگ تحمیلی بالای مردم ما، گفت که دو مفکوره وجود دارد، اول این‌که افغانستان را مرکز بین المللی دهشت‌افگنی بسازند که در این حالت مردم افغانستان قربانی اند و مفکوره دوم که دیدگاه ماست، افغانستان چهار راه آسیا شود و در این دیدگاه تمام منابع برای رفاه مردم افغانستان به کار انداخته می‌شود.