گروهی از مهاجمان مسلح که مهجز با سلاح‌های سبک وسنگین بوده‌اند، صبح ام‌روز بر دانش‌گاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم در کابل حمله کرده‌اند.

به اساس گزارش‌های اولیه، هدف مهاجمان مسلح، دانش‌گاه نظامی مارشال محمد قسیم فهیم بوده که خود را در آن‌جا رسانیده‌اند؛ اما دولت وزیری سخن‌گوی وزارت دفاع ملی با رد این خبر می‌گوید که مهاجمان در ساختمانی که در نزدیک فرقۀ ۱۱۱ و آن دانش‌گاه است، جابه‌جا شده‌اند.

آقای وزیری می‌گوید که ۵ مهاجم مسلح در این ساختمان حوالی ساعت ۵ صبح ام‌روز جابه‌جا شده بوده‌اند که در نتیجه ۳ تن از آنان توسط نیروهای امنیتی از پا درآورده شده‌اند.

به اساس اطلاعات وزیری، یک مهاجم مسلح زنده‌ دست‌گیر شده و یکی دیگر از آنان خود را در آن ساختمان ناپدید کرده‌است.

او می‌گوید که نیروهای امنیتی در تلاش‌اند تا مهاجم مسلح دیگر را نیز از پادرآورده‌اند.

به اساس اطلاعات آقای وزیری، آمارهای اولیه نشان می‌دهند که در حمله مهاجمان مسلح، دو سرباز جان باخته و ۱۰ دیگر زخمی شده‌اند.

تا هنوز گروهی مسؤولیت این حمله را بر دوش نگرفته‌است.

گفتنی‌ست که در این اواخر وقوع حمله‌های انتحاری، انفجاری و تهاجمی  از سوی مخالفان مسلح در کابل افزایش یافته‌‌است.