ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌های وزارت امور داخله افغانستان با نشر خبرنامه‌یی از اعدام شدن آدم‌ربایان و قاتلان اباسین کودک ۱۳ ساله خبر می‌دهد.

این ریاست در خبرنامه‌یی گفته که حکم اعدام سه تن از مجرمین قضیۀ آدم‌ربایی و قتل اباسی در گارنیزیون پل‌چرخی اجرا گردیده‌است.

به اساس خبرنامه، سه تن از مجرمین قضیه اختطاف منجر به قتل، به اساس فیصلۀ محاکم ثلاثه و توشیح رییس جهمهور کشور به ارشد مجازات، صبح‌ ام‌روز با حضورداشت نماینده‌گان ادارت عدلی و قضایی حکم اعدام بالای تطبیق شده‌است.

خبرنامه افزود آدم‌ربایان و قاتلان که اعلام شده، محمد عارف ولد عبدالله، شاهین ولد اختر گل و دادان لونگ ولد زمری نام دارند که باشندۀ اصلی ولایت پکتیا می‌باشند.

دفتر مطبوعاتی ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها گفته این افراد به جرم اختطاف منجر به قتل اباسین کودک ۱۳ ساله فرزند حاجی عبدالغفو اعدام گردیده‌اند.

ریاست عمومی محابس و توقیف‌خانه‌ها افزود که جنایت‌کاران، دشمنان مردم افغانستان و آنانی‌که با اعمال ضد انسانی آرامش و امنیت مردم شریف افغانستان را بر هم می‌زنند از چنگ عدالت فرار کرده نمی‌توانند و به سزای اعمال شان خواهند رسید.