به دنبال افزایش تنش‌ها میان عطامحمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ و دولت مرکزی، ایالات متحده امریکا از هردو طرف خواسته‌است تا اختلافات پیش آمده را به شکل مسالمت‌آمیز حل نمایند.

کاخ سفید با نشر خبرنامه‌یی گفته که بررسی‌های ایالات متحده امریکا، به‌خاطر حل نمودن موضوع بلخ به شکل جدی جریان دارد.

کاخ سفید گفته است که هرچه زودتر به جنجال‌ها میان عطامحمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت و دولت مرکزی نقطۀ پایان گذاشته شود و خاطر نشان ساخته که مسؤولیت ادارۀ بلخ به والی جدید آن ولایت به شکل مسالمت‌آمیز انتقال یابد.

خبرنامه این را هم‌چنان گفته که اختلاف موجود تنها به نفع گروه‌های دهشت‌افگن می‌باشد و تاکید نموده که در افغانستان خشونت به اندازه کافی وجود دارد و گنجایش خشونت بیشتر را ندارد.

کاخ سفید گفته است که هیچ کس در افغانستان نمی‌تواند که به خاطر منافع شخصی‌اش در برابر تصمیم‌های ملی مقاومت نماید.

گفتنی‌ست که به تازه‌گی سفیر جدید امریکا در کابل هم‌چنان اظهار خوشبینی کرده بود که اختلافات میان دولت مرکزی و والی برکنارشدۀ بلخ خاتمه یابد و افزوده این موضوع داخلی افغانستان است و آن‌ها به این مشکل مداخله نخواهد کرد.

دولت مرکزی حدود یک ماه پیش، ورق منظوری استعفای عطامحمد نور، والی بلخ را تایید کرد که سروصداها زیادی را در کشور ایجاد نموده‌است.

عطا محمد نور همه روزه در دیدار با هوادارانش به دولت مرکزی هشدار می دهد که از مقام ولایت بلخ کنار نخواهد رفت؛ مگر این که حزب جمعیت تصمیم‌های علیه او بگیرد.