محمد اشرف غنی، ریس جمهور افغانستان یک‌بار دیگر دست به سوی دولت پاکستان پیش‌کرد و از آنان خواست تا در به وجودآمدن صلح در افغانستان کمک نماید؛ زیرا کابل و اسلام‌آباد می‌توانند که باعث رفاه در منطقه گردند.

رییس جمهور غنی ام‌روز در نشستی که به‌خاطر صلح در ارگ ریاست جمهوری برگزار شده بود،گفت که جنگ افغانستان ابعاد خارجی دارند و در این سرزمین گروه‌های تروریستی فرامرزی، نهادهای فرامرزی جرمی فعالیت دارند که قصد دارند تا افغانستان را مرکز شان بسازند.

آقای غنی گفت که گروه‌های فرامنطقه‌یی شهروندان مارا هدف قرار می‌دهند و جنگ بالای افغانستان‌ست نه جنگ افغانستان و افزود که نهادهای تروریستی ذره‌یی علاقه به کشور ندارند و می‎‌خواهند که از خاک کشور به نفع شان استفاده نمایند.

رییس جمهور علاوه کرد که یک تعداد دولت‌ها به گروه‌های هراس‌افگن و نهادهای فرامرزی ، مکان‌های امن فراهم کرده و هشدار داد که مارآستین در آستین کسی که پرورده می‌شود، روزی حتما خودش را نیش می‌زند.

او بدون این‌که از کدام گروۀ ترویستی خاصی نام ببرد، گفت که آنان با عبور از ۵ کشور خارجی به افغانستان می‌یایند، شهروندان کشور را هدف قرار می‌دهند و ذره‌یی هم در آن کشور خشونت را انجام نمی‌دهند.

این گفته‌یی رییس جمهور دست در حالی مطرح می‌شود که در این اواخر گزارش‌های به نشر رسیدند که گویا جنگ‌جویان فرانسوی، الجزایری از چندین کشور آسیا میانه عبور کرده و خود را به افغانستان رسانیده‌اند.

وی خاطر نشان ساخت که مذاکرات ما با پاکستان جریان دارد و دولتش آمادۀ هرگونه مذاکره که باعث به‌بود اوضاع در هردو کشور گردد، آماه هستم و علاوه کر که هردو کشور باید دلیلی برای رفاه منطقه باشند.

آقای غنی در عین حال تاکید بر گفت‌وگو و صلح بین‌الافغانی نمود و گفت که این روند به خوبی نتیجه داده و خطاب به طالبان گفت که اگر افغان هستید، بیایید به پروسۀ صلح افغانی بپیوند و خود را از کنترول بیرونی‌ها نجات دهید.

این درحالی‌ست، هربار که دولت کابل به رهبری رییس جمهور غنی دست هم‌کاری به خاطر صلح برای پاکستان پیش‌نهاد کرده، جواب منفی دریافت نموده و با وجود آن‌هم، آقای غنی در هر نشستی موضوع هم‌کاری اسلام‌آباد را پیش کرده‌است.

در اخرین سفر اعضای شورای امنیت سازمان ملل هم‌چنان رییس جمهور غنی گفته که باید فشارها بالای پاکستان وارد گردد، تا لانه‌های تروریستان در خاکش نابود نماید و با افغانستان در قسمت صلح کمک کند.