جنرال شریف یفتلی، لوی درستیز افغانستان می‌گوید که نیروهای اردوی ملی افغانستان در برابر تمام قضایای سیاسی در کشور بی‌طرف اند و هیچ‌گاهی اقدام نظامی در برابر سیاسیون کشور نمی‌نمایند.

لوی درستیز افغانستان، ام‌روز( چهارشنبه، ۲۷ جدی) در یک نشست خبری در کابل، دربارۀ پلان‌ سال آیندۀ نیروهای اردوی ملی معلومات داد وافزود که توجۀ وازرت دفاع بر نابودی منابع اقتصادی و انسانی گروه‌های هراس‌افگن درسال ۱۳۹۷ می‌باشد.

وی در عین حال گفت که پروژۀ تاپی قرارست در سال آینده در افغانستان آغاز گردد وافزود که سربازان ارتش آماده‌گی کامل برای تامین این پروژه را در سراسر کشور دارند.

وی در عین حال در واکشن به گزارش رونامۀ وال‌ ستریت ژورنال که گویا نیروهای اردوی ملی مستقر دربلخ، در صورت کنار نرفتن آقای نور از مقام ولایت، دست به عملیات نظامی می‌زنند را رد کرد.

آقای یفتلی گفت که چنین هیچ فیصلۀ از سوی دولت در قبال عطامحمد نور، والی برکنارشدۀ بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی گرفته نشده و افزود که نیروهای اردوی ملی افغانستان در گذشته هم بی‌طرف بوده و بعد از این هم خواهند بود.

او تاکید کرد که سربازان ارتش در قضایایی سیاسی بی‌طرف اند و به آن کاری ندارند، و وظیفه شان دفاع از کشوراند نه مداخله در قضایایی سیاسی در کشور.

وی در عین حال خاطر نشان ساخت که باید رسانه‌های داخلی و خارجی در کشور به اساس شواهد و مدارک که در دست دارند، خبر و گزارش‌شان را نشر نمایند و فکر مردم را مغشوش نسازند.

گفتنی‌ست که گزارش‌ها شماری از رسانه‌ها در اواخر حاکی از آن است که مقاومت عطا محمد نور، رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی، خشم رهبران دولت مرکزی را بر انگیخته و احتمال دارد که از گزینۀ نظامی علیه وی استفاده نمایند.

عطامحمد نور در واکنش به این گفته‌ها گفته‌است که استفاده گزینۀ نظامی علیه وی، نیروهای امنیتی در کشور را دوپارچه خواهد کرد و هشدار داده که باید دولت به این اقدام نزنند.