منابع امنیتی در شمال افغانستان می‌گویند که انجینر محمد داوود، والی جدید ولایت بلخ، شام روز گذشته وارد این ولایت شده‌است.

این منابع گفته‌اند که آقای داوود به خاطر اشتراک در مراسم جنازۀ پدرش وارد ولایت بلخ شده و کدام قصد دیگری ندارد.

در عین حال، فرمان‌دهی زون ۷۰۷ پامیر مستقر در ولایت بلخ گفته‌است که مسؤول تامین امنیت والی جدید این ولایت را نیروهای امنیتی بر دوش دارد.

این درحالی‌ست که عطامحمد نور، والی برکنارشدۀ بلخ و رییس اجرایی حزب جمعیت اسلامی افغانستان قبل از این اعلام کرده بود که آقای داوود نمی‌تواند به عنوان والی در این ولایت سفر نماید.

آقای نور خاطر نشان ساخته بود که آقای داوود به عنوان یک فرد عالی هرزمانی که بخواهد می‌تواند به بلخ سفر نماید؛ اما به عنوان یک والی نه.

ارگ ریاست جمهوری، حدودا یک ماه قبل، مهندس محمد داوود را به عنوان والی جدید ولایت بلخ معرفی نمود که باعث جنجال بزرگ سیاسی در کشور شده‌است.

عطامحمد نور در حال حاضر خود را والی قانونی ولایت بلخ می‌داند و می‌گوید تا زمانی که حزب جمعیت با ارگ به فیصله نرسد، در کرسی آن ولایت باقی خواهد ماند.

در عین حال منابع از حزب جمعیت اسلامی افغانستان گفته‌است که دور ۸ام مذاکرات آن حزب با ارگ به پایان رسیده و تا هنوز نتیجۀ به دست نیاورده‌اند.