گروه‌های مخالف مسلح دولت، شب گذشته یک تجمع گسترده را جهت تصرف چندین پاس‌گاه امنیتی در ولسوالی شورتیپۀ ولایت بلخ راه‌اندازی کرده‌اند که با تلفات سنگین بر آنان، عملیات‌شان پس زده شده‌اند.

سید سرور حسینی، سخن‌گوی پولیس زون ۷۰۷ پامیر در صحبت با خبرگزاری خامه‌پرس گفت که گروه طالبان شب گذشته بالای مواضع نیروهای امنیتی در ولسوالی شورتیپۀ ولایت بلخ جهت تصرف آنان، حمله کرده‌اند.

آقای حسینی گفت که گروۀ طالبان به‌خاطر رسیدن به این هدف، از افراد شان در ولایت جوزجان نیز کمک خواسته‌ بوده‌اند که نیروهای امنیتی توانسته‌اند متوالی شان نمایند.

سخن‌پولیس در زون ۷۰۷ پامیر می‌گوید که در این درگیری، مولوی عبدالحق، ولسوال نام‌نهاد طالبان برای ولسوالی قرقین ولایت جوزجان با ۱۷ تن دیگر از اعضای این گروۀ کشته شده‌اند.

آقای حسینی هم‌چنان گفت که در این درگیری به نیروهای امنیتی تلفات وارد نشده و افزود که حملۀ گروۀ طالبان عقب زده و ساحه تحت کنترول نیروهای دولتی می‌باشد.

بلخ در شمال افغانستان از جمله ولایت امن به شمار می‌رود؛ اما با افزایش ناامنی در بخش‌‎های از شمال و شمال شرق کشور، فعالیت گروه‌های هراس‌افگن در این ولایت نیز دیده شده‌است.

هرچند گفته می‌شود که در بخش‌های از شمال افغانستان، عملیات‌های برای نابودی تروریستان آغاز شده؛ اما ولایت بلخ تا به حال از این امر مستثنی بوده‌است.

قابل ذکر است که گروۀ طالبان دربارۀ عملیات‌های شان در شمال و شرق افغانستان‌ بیانیه‌های نشر کرده؛ اما در مورد کشته شدن ولسوال نام‌نهادشان برای ولسوالی قرقین ولایت جوزجان چیزی نگفته‌است.