پس از نشر گزارش‌‎ها در مورد فرستان عساکر تازه نفس به افغانستان از سوی امریکا، گروۀ طالبان با نشر بیانیه‌یی گفته‌است که اگر واشنگتن با یک صد هزار سربازهم وارد میدان گردد، برنده نخواهد شد.

ذبیح‌الله مجاهد سخن‌گوی گروۀ طالبان می‌گوید، امریکا که توسط یک صد هزار عسکر خود در جنگ افغانستان برندۀ میدان نبرد نه شد، به چند صد هم نمی‌شود.

سخن‌گوی گروۀ طالبان می‌گوید که شایعات فرستادن ۷۰۰ سرباز از نیروهای خاص اقدام تبلیغاتی امریکا و متحدینش می‌باشد که سعی دارند به عساکرش مورال باختۀ خود، روحیه بدهند.

گروۀ طالبان گفته‌است که رییس جمهور امریکا باید از شکست و ناکامی‌های ۱۶ ساله در افغانستان عبرت گیرد و بیش‌تر از این در قربستان امپراطوری‌ها، بخت شوم خود را آزمایش نکند.

این گروه گفته است که صد ها از افراد نفوذی وابسته به طالبان در انتظار آن زمان‌اند که با عساکر امریکایی مواجه شوند و شاجورهای اسلحۀ خود را در آن‌ها خالی نمایند.

این درحالی‌ست که یک روزنامۀ نظامی به نقل از مقام‌های امریکایی گزارش داده بود که واشنگتن به زودی ۷۰۰ سرباز تازه‌ نفس و خاص به افغانستان می‌فرستد تا با نیروهای امنیتی افغان در جنگ هم‌کاری نمایند.

در عین حال فرمان‌دۀ نیروهای امریکایی در افغانستان گفته‌اند که زمینۀ جابه‌جای آنان نیز در سراسر این کشور فراهم شده‌است.