ویس احمد برمک، وزیر امور داخله افغانستان در یک سفر از پیش نااعلام شده، به ولایت بلخ سفر کرده و با عطا محمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ دیدار کرده‌است.

عطا محمد نور، والی برکنارشدۀ بلخ و رییس اجرایی جزب جمعیت اسلامی در بیانیۀ نوشته‌است که با وزیر امور داخله افغانستان در بارۀ موضوعات گوناگون از قبیل وضعیت جاری امنیتی، تحولات اخیر در شمال افغانستان و به خصوص دربارۀ ولایت بلخ صحبت کرده‌است.

آقای نور جزئیات بیش‌تر در مورد سفر آقای برمک به بلخ نه‌داده و وزارت امور داخله نیز تا به حال به طور رسمی در این مورد اظهار نظر نکرده‌است.

گفتنی‌ست که هنوز هدف اصلی سفر ویس احمد برمک، وزیر امور داخله به مزار شریف معلوم نیست، و این هم واضح نشده که آیا او به عنوان نمایندۀ دولت مرکزی به بلخ سفر کرده تا میان عطامحمد نور و سران حکومت میان‌جیگری کند یا خیر.

این درحالی‌ست که پس از تایید شدن منظوری استعفای آقای نور توسط رییس جمهور، به شدت روابط میان دولت مرکزی و رییس اجرایی حزب جمعیت به تیره‌گی درآمده‌‎است.

هرچند به اساس قانون اساسی افغانستان، تمام صلاحیت‌ها مربوط به دولت مرکزی می‌باشد و دولت مرکزی نیز حق تبدیل و برکناری والیان ولایت‌ها را دارد، اما این امر در قبال عطامحمد نور تا هنوز عملی نشده‌است.

آقای نور خود را یکی از شاخه‌های نظام می‌داند که به اثر و سعی تلاش‌ آنان دولت وحدت ملی ایجاد شده، به گفتۀ آنان اگر حکومت وحدت ملی را ایجاد نمی‌کردند، افغانستان ام‌روز در این وضعیت نخواهد بود.

عطامحمد نور، والی برکنارشدۀ بلخ، تایید شدن منظوری اسعفایش را از سوی رییس جمهور منتفی می‌داند و آن‌را رد کرده‌است و گفته‌است که استعفای او از مقام ولایت بلخ دارای شرایطی بود که هیچ کدام آن، تا هنوز برآورده نشده‌است.

نزدیک به ۲۰ روز از تاییدی منظوری استعفای والی بلخ می‌گذرد، اما با گذشت هروز  انتقادهای عطامحمد نور، بالای دولت افزوده شده و بودن و نبودن خود را  نیز در مقام ولایت بلخ، محول به تصمیم جزب جمعیت کرده‌‎است.