پس از آن‌که دونالد ترامپ، رییس جمهور امریکا در اولین توییت سال ۲۰۱۸ خود، انتقادهای شدید را متوجۀ پاکستان ساخت، حامد کرزی، رییس جمهوری اسبق افغانستان از این اقدام واشنگتن‌ استقبال کرده و خواهان متوقف شدن جنگ در کشور شده‌است.

حامد کرزی در بیانیه‌یی گفته‌است که گفته‌های اخیر ترامپ، سخنان افغان‌ها را که هم‌وارۀ می‌گفتند، پاکستان از تروریستان حمایت می‌کنند، تایید می‌کند و می‌افزاید که امریکا باید فشارهای بیش‌تر بالای دولت اسلام‌آباد وارد نماید.

رییس جمهور پیشین کشور گفته که امریکا باید با هم‌کاری کشورهای همسایه، عمل‌کردهای را روی دست گیرد که جنگ در افغانستان متوقف و نتیجۀ آن صلح در منطقه گردد.

او هم‌چنان گفته که پناه‌گاه‌ها و مکان‌های تروریستان در خانه‌های افغان‌ نه بل‌که در خارج افغانستان قرار دارند و با بمباران بر خانه‌های افراد ملکی، تنها افغان‌ها به کشته می شوند.

این درحالی‌ست که رییس جمهور امریکا با شدید الفاظ، پاکستان را دروغ‌گو و حیله‌گر خطاب کرد که با واشنگتن‌ در ۱۵ سال گذشته در مبارزه با هراس‌افگنی بازی کرده‌است.

آقای ترامپ در توییت تازه‌اش گفته که امریکا ۳۳ بیلیون دالر به پاکستان کمک مالی کرده‌ که این کشور نه تنها اقداماتی در برابر تروریستان نکرده؛ بل‌که به تروریستان پناه‌گاه‌های امن داده‌است.

او تاکید کرده که پاکستان به تروریستانی جا داده که امریکا در افغانستان با آن در مبارزه است و کمک کشورش را به آن کشور احمقانه خوانده و گفته‌است که آن را قطع می‌نماید.

در عین حال، واشنگتن نیز سفیر پاکستان در امریکا را در رابطه به این همین احضار نموده‌است.

در واکنش به سخنان تند آقای ترامپ، گفته می‌شود پاکستان ام‌روز جلسۀ را برگزار خواهد کرد که در آن ارشد ترین مقام‌های آن کشور، در مورد گفته‌های وی تصمیم خواهد گرفت.