مسؤولان در وزارت مالیه افغانستان می‌گویند که میزان صادرات افغانستان درسال جاری به ۷۲۳ میلیون دالر رسیده که نشان دهنده میزان رشد ۲٫۶ درصد اقتصاد کشور می‌باشد.

اجمل عبدالرحیم‌زی، سخن‌گوی وزارت مالیه افغانستان در نشستی گفت که میزان صادرات افغانستان به کشورهای خارجی، در سال مالی ۱۳۹۶ به ۷۲۳ میلیون دالر رسیده؛ درحالی که این رقم در دو سال گذشته، ۵۸۰ ملیون دالر بوده‌است.

آقای عبدالرحیم‎‌زی در این نشست از بلند رفتن عواید ملی نیز خبر داد و افزود که درآمدهای داخلی افغانستان در سال جاری نیز شاهد افزایش ۱۰۰ میلیون دالر بوده‌است.

وی گفت که در سال مالی ۱۳۹۶، افغانستان شاهد دست‌آوردهای زیادی در سکتور اقتصادی بوده و این دست‌آوردها بلندتر از آن‌ست که در سند بودجه تعیین شده بود و افزود که کشور در حال حاضر به میزان ۲٫۶ درصد رشد اقتصادی رسیده‌است.

این درحالی‌ست که وزارت اقتصاد سال‌پار اعلام کرده بود که رشد اقتصادی افغانستان به ۲ درصد رسید و در عین حال ابراز امیدواری نموده بود که این رقم در سال آینده به ۳ درصد برسد که ظاهرا دیده می‌شود، دولت به این هدفش نرسیده‌است.

دلیل رشد اقتصادی افغانستان در سال پار، افزایش صادرات تولیدات داخلی، سرمایه‌گذاری‌ها و عواید ملی گفته شده بود.

این گفته‌های سخن‌گوی وزارت مالیه افغانستان درحالی صورت می‌گیرد که شماری از آگاهان در بخش اقتصاد می‌گویند که افغانستان در سال‌های گذشته، فرصت‌های زیاد رشد اقتصادی را از دست داده‌است.

این آگاهان به این نظر اند که دولت در امور ساخت زیربناها در کشور کمتر توجه کرده و هنوزهم یک شمار زیادی از شهروندان کشور بیکار بوده که یکی از موانع رشد اقتصاد کشور محسوب می‌شود.