دولت افغانستان، ام‌روز( چهارشنبه، ۶ جدی) دهلیز هوایی تجارتی کابل- ممبیی را رسما با هند افتتاح کرد که قرارست از این طریق‌، میوه‌های خشک و تازه تاجران افغان به شهرهای هند صادر شوند.

این دومین دهلیز هوایی تجارتی افغانستان با هند است؛ کابل قبل از این نیز اولین دهلیز هوایی خود را با دهلی‌نو در اوایل سال‌ جاری افتتاح کرده بود که براساس اطلاعات مسؤولان اتاق‌ تجارت و صنایع، تا به حال ده‌ها تن میوۀ تازه و خشک تاجران افغان به آن کشور فرستاده شده‌است.

محمد سرور دانش، معادن دوم ریاست جمهوری در نشستی که به همین منظور برگزار شده بود، نقش ممبیی را در رشد اقتصادی افغانستان خیلی موثر دانست و افزود که والی این ایالت هند نیز در دیدارش با وی از ایجاد دهلیز هوایی حمایت کرده‌است.

معادن دوم رییس جمهور از آماده‌گی امضا توافق‌نامۀ هم‌کاری میان مسؤولان اتاق‌های تجارت صنایع شهر ممببی و افغان خبر داد و افزود اتاق‌ تجارت شهر ممبیی با ۱۵۰ کشور جهان توافق‌نامه‌های هم‌کاری در بخش اقتصاد امضا کرده‌‌است.

در عین‌حال، آقای دانش گفت که دولت متعهد به حمایت از تاجران افغان می‌باشد و به همین دلیل در هر جلسۀ شورای اقتصادی که هفتۀ یک‌بار برگزار می‌شود، مشکل‌های تاجران مورد غور قرار می‌گیرد.

در این میان، مسؤولان اتاق تجارت و صنایع افغانستان، افتتاح دهلیز هوایی بین کابل- ممبیی را یگ گام بزرگ برای رشد اقتصادی کشور خوانده وافزود که هندوستان واقعا از تاجران افغانستان حمایت می‌نماید.

خان‌جان الکوزی، معاون اتاق‌ تجارت و صنایع گفت که حتا در بخشی از موارد، هندوستان اظهار آماده‍‌گی کرده‌ که از تاجران افغانستان، مالیه نگیرد.

این مقام اتاق‌ تجارت در عین حال ابراز امیدواری نمود که افغانستان شاهد ایجاد دهلیزهای هوایی با سایر کشورهای آسیا میانه نیز باشد.

افغانستان پس از وخیم شدن روابطش با پاکستان که زمانی‌هم، باعث بسته شدن مرزی تجارتی تورخم  برای مدتی گردید، به دنبال ایجاد بدیل این راه است که یکی از آن‌ها، ایجاد دهلیزهای هوایی می‌باشد.

قبل از این، تاجران افغان زیادترین اموال تجارتی خود را از طریق بندر تورخم صادر و وارد می‌نمودند که درحال حاضر با ایجاد دهلیزهای هوایی دیده می‌شود، آنان دیگر به این بندر، وابسته نیستند.