ظاهر قدیر، معاون پیشین مجلس نماینده‌گان می‌گوید به نشست‌هایی که به تعصب در آن دامن زده می‌شود واکنشی نشان داده نمی‌شود اما جلو نشست قندهار تلاش شد گرفته شود.

هم‌چنان عبدالرحیم ایوبی، یکی از اعضای مجلس نماینده‌گان در نشست امروز گفت که حکمت‌یار نمی‌تواند از تمام پشتون‌ها نماینده‌گی کند.

اخیرا نشستی در ولایت قندهار با حضور شماری از سران سیاسی، جهادی و نماینده‌گان مجلس برگزار گردید که کش‌وگیرهایی، از جمله جلوگیری از اشتراک عطا محمد نور در آن را در پی داشت.

هم‌چنان برخی از نماینده‌گان نیز به اشتراک افرادی چون ظاهر قدیر، همایون همایون و صادقی‌زاده نیلی اعلام مخالفت کرده آن نشست را مخالف منافع ملی کشور عنوان کردند.

از سویی، پس از آن گلبدین حکمت‌یار، رهبر حزب اسلامی در ولایت خوست گفت که بعضی اقوام لوی پکتیا بزرگ‌تر از ولایت‌های بامیان، دایکندی و پنج‌شیر اند و باید سهم بیش‌تر داشته باشند.

در همین رابطه ظاهر قدیر گفت در دیگر ولایت‌ها نشست‌هایی برگزار می‌شود که در آن جنگ قومی و نژادپرستی ضد اتفاق دامن زده می‌شود جلو آن گرفته نمی‌شود و کسی مخالفت نمی‌کند و برعکس با نشست قندهار.

آقای قدیر از نماینده‌گان به خاطر این‌که نادانسته در مورد نشست قندهار و اشتراک هم‌کاران‌شان قضاوت و مخالفت کرده‌اند، انتقاد کرد.

عبدالرحیم ایوبی، دیگر عضو مجلس نماینده‌گان گفت  به رهبر حزب اسلامی احترام دارم اما حکمت‌یار نمایندۀ من و پشتون‌ها نیست و نمی‌تواند نماینده‌گی از این قوم در مقابل دیگران کند.

او گفت عطا محمد نور نیز والی حکومت است اما نمایندۀ تاجک‌ها نیست و همین‌گونه جنرال دوستم نمایندۀ ازبک‌ها نیست. آقای ایوبی افزود که یک رییس جمهور غلام امریکا می‌آید تعصب قومی و سمتی را دامن می‌زند.