کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید این کمیسیون آمادۀ برگزاری انتخابات در سال آیندۀ خورشیدی است اما پیش‌شرط هایی را در این زمینه دارد که باید عملی گردند.

گلاجان بدیع صیاد، دبیر کمیسیون مستقل انتخابات پیش از چاشت روز سه‌شنبه(۲۱ قوس) در یک نشست خبری با دیگر اعضای این کمیسیون گفت انتخابات[مجلس نماینده‌گان و شوراهای ولسوالی] مطابق زمان‌بندی که از طرف کمیسیون تعیین شده، برگزار می‌شود اما به شرطی که امنیت به شکل درست و مطابق وعده و تفاهم‌نامۀ نهادهای امنیتی تامین شود.

او هم‌چنان از مشخص‌نبودن هیئت رهبری این کمیسیون یادآوری نموده گفت هر وقتی که عضوی از کمیسیون استعفا می‌کند ویا عزل و برکنار می‌شود، مطابق قانون باید تا یک هفته معرفی شود که متاسفانه یک ماه گذشته تا هنوز معرفی نشده‌است.

او گفت خواهش کمیسیون از حکومت است که به زودترین فرصت یک عضو را معرفی کند تا بتوانیم هیئت اداری خود را تکمیل کنیم.

نجیب الله احمدزی، رییس کمیسیون مستقل انتخابات چندی پیش از سوی رییس جمهور برکنار گردید اما تا هنوز حکومت فردی را دوباره به کمیسیون معرفی نکرده‌است.

آقای صیاد خاطرنشان ساخت که شناس‌نامه هم باید مطابق تفاهم‌نامۀ ادارۀ ثبت احوال نفوس با کمیسیون انتخابات در زمانش باید برای افراد واجد شرایط رای که هنوز تذکره ندارند، باید توزیع گردد.

از سویی، چندی پیش گزارش‌هایی در مورد برکناری امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات نیز از سوی رییس جمهور به نشر رسید که بعدا رد شد.

امروز گلاجان بدیع صیاد در همین زمینه گفت که سرنوشت ریاست دبیرخانۀ کمیسیون مستقل انتخابات هم معلوم نیست و از حکومت خواهش کرد به زودترین فرصت سرنوشت دبیرخانۀ این کمیسیون را هم تعیین کنند.

اما امام محمد وریماچ، رییس دبیرخانۀ کمیسیون گفت که این موضوع شفاهی بود که رییس جمهور در یکی از جلسات انتقاد کرده که احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی رضایت ندارند اما هنوز خودش رییس دبیرخانۀ کمیسیون است.

آقای وریماچ گفت بالاگرفتن انتقادهای احزاب سیاسی و جامعۀ مدنی در مورد توفعات عاجلی که از کمیسیون داشتند حتما بالای حکومت تاثیر دارد و رییس جمهور تنها گوش‌زد کرد که اگر کارها به صورت درست پیش نرود، شاید شما را تبدیل کنم.

اما او افزود که یک کارمند دولت است و در صورت ضرورت اگر رییس جمهور در مورد تبدیلی‌اش تصمیمی بگیرد، گفتنیی نخواهد داشت.

در همین حال وسیمه بادغیسی، معاون عملیاتی و سرپرست کمیسیون مستقل انتخابات از بی‌اعتباری نسبت به کمیسیون مستقل انتخابات سخن می‌گوید و این بی‌اعتمادی را ناشی از عمل‌کرد این کمیسیون در انتخابات قبلی می‌داند.

خانم بادغیسی گفت متاسفانه برگزاری انتخابات ۲۰۱۴ سبب یک ناامیدی عمومی در سراسر افغانستان شد که جامعۀ بین‌المللی، جامعۀ مدنی و خود مردم افغانستان نسبت به روند برگزاری انتخابات و کمیسیون انتخابات کم‌تر اعتماد می‌کنند و مباحثی که در رسانه‌ها و جامعه مطرح می‌شود، ناشی از مشکلاتی‌ست که قبلا در کمیسیون فعلی وجود داشته.