محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان در نشستی در ولایت بادغیس می‌گوید که عبور خط آهن و ایجاد شبکۀ برق در این ولایت، وضعیت زنده‌گی باشنده‌گان این ولایت را دگرگون خواهند کرد.

رییس جمهورغنی، صبح ام‌روز( یک‌شنبه، ۱۹ قوس) در یک سفر از پیش نا اعلام شده به ولایت بادغیس جهت افتتاح بخش اول و دوم سرک قیصار- لامان و بررسی اوضاع عمومی با یک هیئت بلند رتبۀ دولتی، سفر کرد.

رییس جمهور کشور در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، از پروژۀ سرک قیصار- لامان به عنوان یک پروژۀ ملی یاد کرد وافزود که باید از این پروژه  در سرتاسر افغانستان استقبال گردد و بر وزارت فواید عامه دستور داد تا نظارت جدی بر این پروسه داشته باشد.

آقای غنی گفت که  نقطه اتصال و تحول اقتصادی بادغیس به حیث یک ولایت عمده ترانزیتی در اولویت دولت قرار دارد و به باشنده‌گان این ولایت وعده داد که این ولایت در دوسال آینده شاهد ایجاد خط آهنی خواهد که مزار شریف را به هرات وصل می‌نماید.

 او گفت که افغانستان دارای یک ملت است و باید یک اقتصاد واحد داشته باشد و افزود که برای باشنده‌گان ولایت بادغیس این مژده را می‌دهم که به زودی برق از ترکمنستان مستقیم به تورغندی و بادغیس آورده خواهد و کار انتقال آن هم نهایی شده‌است.

رییس جمهور غنی علاوه کرد که در حال حاضر ضرورست که بالای ولایت بادغیس به صورت بینادی کار نمایم و کار تنها در سطح ملی صورت نگیرد و در ولایت هم ضروری‌ست و علاوه کرد که هیچ‌‍ بادغیسی از بادغیسی دیگر کم و هیچ بادغیسی از بادغیسی دیگر زیادتر نیست.

وی در بخش دیگر از سخنانش، از وضعیت بد امنیتی در ولایت بادغیس شکایت کرد و افزود که وضعیت فعلی این ولایت قابل قبول دولت نیست و به مسؤولان امنیتی دستور داد تا یک پلان منسجم امنیتی را در این قسمت طرح و عملی نمایند.

آقای غنی هم‌چنان در بارۀ پلان آیندۀ کشور اندکی معلومات اریه کرد و گفت که کشور در سال آینده به حالت دفاعی بوده نمی‌تواند و باید به سال پیش‌رفت و تحرک بدل گردد و خاطر نشان ساخت که قوای خاص دو چند و قوای هوایی ما سه چند خواهد شد.

رییس جمهور غنی به شدت از عدم مدیریت آب در کشور انتقاد کرد و علاوه کرد که هدف دولت وحدت ملی این است که بتوانیم، ۲۶ میلیارد متر مکعب آب که ام‌روز بی صاحب و بی مدیریت می‌رود، را صاحب آن شویم.

از سوی هم، یما یاری، وزیر فواید عامه کشور گفت که این پروژه از سوی بانک انکشاف آسیایی تمویل می‌گردد و از مردم خواست تا در این قسمت با شرکت‌های هم‌کار، هم‌کاری نموده و مانع کسانی گردند که باعث کم‌کاری و رشد اقتصادی در کشور می‌گردند.

وزیر فواید عامه گفت که این ولایت در آینده‌های نزدیک هم‌چنان شاهد افتتاح چندین پروژه از جمله، تکمیل ۱۵ کیلومتر سرک‌های ناحیه پنچم شهرداری، جغل‌اندازی و ترمیم ۲۵ کیلومتر سرک بالامرغاب، پروژۀ اسفالت ۵۵٫۳ کیلو متر سرک‌های داخل شهر خواهد بود.

از سوی‌هم، رییس شورای ولایتی ولایت بادغیس می‌گوید که این ولایت در تمام پروسه‌های ملی و سیاسی سهم همه‌جانبه داشته و اما از سوی مقام‌های مرکزی مورد بی توجهی قرار می‌گیرد و از رییس جمهور خواست تا در این قسمت توجه جدی داشته باشد.