محمد اشرف غنی، رییس جمهور کشور می‌گوید که با سفرش به اوزبیکستان و امضای نزدیک به ۶۰ سند و قرارداد بین کشوری، فصل تازۀ از روابط و هم‌کاری به ویژه در بخش اقتصاد و تجارت بین دو کشور آغاز شده‌است.

رییس جمهور این سخنان را در در دیدار با شماری از تاجران افغانستان و اوزبیکستان در آن کشور اظهار کرده و افزوده که سکتور خصوصی شریک عمده ماست که در رسیدن به رفاه دو کشور کمک می‌نماید.

به اساس یک خبرنامه ارگ، آقای غنی، اوزبیکستان را از جمله کشورهای هم‌کار و متحد دوام‌دار در آسیایی میانه برای کشورش خوانده و افزود که پس از این خریداری‌ها باید از طریق دولت به دولت انجام گردد و زمینۀ سرمایه‌گذاری برای سکتور خصوصی فراهم گردد.

ارگ ریاست جمهوری می‌گوید که آقای غنی در سفرش روی چندین پروژه نیز توافق کرده که یکی از آن‌ها، انتقال انرژی برق است که با تطبیق آن ۱۲ ولایت افغانستان از نور برق استفاده خواهند کرد که انرژی قابل اطمینان برای سرمایه‌گذاری هم‌ فراهم خواهد شد.

خبرنامه می‌افزایدکه در دیدارهای دوجانبه روی تطبیق پروژۀ خط آهن مزارشریف- هرات نیز تفاهم صورت گرفته و رییسان جمهور هردو کشور روی تمویل و تطبیق آن با جدیت تاکید کرده‌اند.

رییس جمهور انتقال خط آهن از مزار شریف به هرات را خیلی با اهمیت خوانده وافزود که این خط می‌تواند که زمینۀ انتقال صادرات و اتصال منطقوی را فراهم نماید.

از سوی‌هم، رییس جمهور اوزبیکستان، این سفر محمد اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان را به کشورش تاریخی خوانده و افزوده که پس از ۱۰۰ سال؛ اکنون روابط دو کشور از سر گرفته و که این ارتباط از کیفیت به حد بالای تقویت گردیده‌است.