تیم ملی کرکت زیر ۱۹سال افغانستان توانست با نتیجۀ سنگینی تیم پاکستان را در دیدار نهایی قهرمانی آسیا شکست دهد.

این دیدار که امروز میان دو تیم برگزار گردید، در آغاز توپ‌زنان افغان هدف سنگین ۲۴۹ دوش را برای پاکستانیان تعیین کردند.

اما ۱۹سالان کرکت افغانستان نه تنها نتوانستند هدف تعیین‌شده را برآورده نمایند که با تفاوت ۱۸۵ دوش بازی را برای افغانستان واگذار نمودند.

توپ‌اندازان افغان توانستند تمام بازی‌کنان پاکستان را در ۲۲ آور از میدان بیرون کرده و نتیجۀ بازی را به نفع خودشان رقم بزنند.

در این دیدار بازی‌کنان افغان بسیار سرع بازی را آغاز کردند و از این میان، اکرام فیضی در مسابقه خوش درخشید و توانست امتیاز ۱۰۷ دوش را برای افغانستان بگیرد.

پاکستان نخستین بازی‌کن خود را تنها پس از گرفتن پنج دوش از دست داد و نبی مجیب زدران با اخراج‌کردن چهار بازی‌کن پاکستانی، از این حیث بهترین عمل‌کرد را داشت.