یک دختر جوان امریکایی بکارتش را با مبلغ حدود سه ملیون دالر امریکایی به یک تاجر اماراتی به فروش رسانید.

به گزارش روزنامۀ اندیپندنت، این دختر 19 ساله جیزل نام دارد و بکارتش را در سایت سیندرلا اسکورت به فروش گذاشته و توانسته بالاترین پیش‌نهاد را از تاجر اماراتی به دست آورد.

در آغاز یک هنرپیشۀ هالیود حاضر شده برای تنها یک‌بار هم‌بسترشدن با این دختر بیش از دو ملیون دالر بپردازد اما پس از آن تاجر اهل ابوظبی این مقدر را به حدود سه ملیون دالر رسانیده و برای خرید بکارت این دختر پیشی گرفته‌است.

سایت سیندرلا اسکورت برای دخترانی که می‌خواهند بکارت‌شان را با قیمت بالا به فروش برسانند زمینه را مساعد می‌کند.

 اما هویت مشتریان جیزل امریکایی به شمول هنرپیشۀ هالیود و تاجر اماراتی از سوی این سایت اعلام نشده‌است.

این دختر گفته‌است تصور چنین قیمتی را نمی‌کرد و از این که بکارتش را از طریق این سایت به فروش رسانیده، خوش‌حال است.

به گفتۀ او، اگر بخواهد برای اولین‌بار با کسی که نمی‌شناسدش بخوابد تصمیم شخصی‌اش است و هر زنی باید بتواند کاری را که دلش می‌خواهد انجام دهد و جرئت زنده‌گی با جنسیتش که نشانۀ آزادی است را داشته باشد.

این دختر قرار است با یک محافظ شخصی برای هم‌بسترشدن با خریدار اماراتی‌اش برود و به گفتۀ او، دوست دارد با پولی که از این معامله به دست می‌آورد، یک خانه بخرد، هزینۀ تحصیلش را در دانش‌گاه تمویل کند و به دور دنیا سفر نماید.

روزنامۀ ایندپندنت می‌گوید پیش از این یک مودل رومانیایی 18 ساله به نام الکساندرا کفرن با فروش بکارتش با دو ملیون پوند در سال 2016 این رکورد را در اختیار داشت.